ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Gabapentin ve Duloksetin Tedavisi Altında Gelişen Tonik Klonik Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu
Tonic Clonic Epileptic Seizure Developed Under the Treatment of Gabapentin and Duloxetin: Case Report
Received Date : 23 Jul 2010
Accepted Date : 14 Sep 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 94519
ÖZET
Antidepresanların yüksek doz kullanımının epileptik nöbet eşiğini düşürebildiği bilinmektedir. Serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri daha güvenli olarak kabul edilseler de epilepsi öyküsü olan bir hastada duloksetin kullanımına bağlı myoklonik nöbet tanımlanmıştır. Burada lomber disk hernisine bağlı nöropatik ağrı sendromu nedeniyle 1aydır 60 mg/gün doluksetin ve 2700 mg/gün gabapentin kullanımı ile jeneralize tonik klonik nöbet geçiren 47 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Duloksetin tedavisinin kesilmesi ile nöbet tekrarı olmamıştır. (FTR Bil Der 2010;13:108-11)
ABSTRACT
It is known that using high dose antidepressants may reduce epileptic seizure threshold. Although serotonin norepinefrin reuptake inhibitors are considered safer, myoclonic seizure associated with duloxetin use was described in a patient who has an epilepsy history. Herein, a 47 years old female patient who experienced generalized tonic clonic seizure after using 60 mg/day duloxetin and 2700 mg/day gabapentin for 1 month by reason of neuropathic pain syndrome associated with lumbar disk herniation is presented. There was no recurrence of seizure after duloxetin therapy was discontinued. (J PMR Sci 2010;13:108-11)