ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Geç Dönemde Opere Edilen Spinal Kord Yaralanmasında Görülen Belirgin Nörolojik İyileşme: Olgu Sunumu
Significant Neurologic Recovery After Late Surgery in Spinal Cord Injury: A Case Report
Received Date : 08 Sep 2010
Accepted Date : 12 Mar 2010
Makale Dili: EN - Medline No: 98879
ÖZET
Akut spinal kord yaralanmasında (SKY) cerrahi müdahalelerin rolü ve zamanı uzun senelerdir tartışma konusudur. Yaralanma sonrası, spinal kordun cerrahi dekompresyonunun faydaları hakkında kanıtlar olsa da, bunlar istatistiksel olarak anlamlı olmanın ötesine gitmemektedir. Biz, servikal SKY bir hastada ertelenmiş cerrahi sonrası görülen olağan dışı nörolojik iyileşmeyi sunmaktayız. 20 yaşında servikal SKY erkek hastaya, yaralanma sonrası konservatif tedavi verilmesine karar verildi. 3 ay sonra hastada bu tedavi ile çok az iyileşmenin olduğu gözlendi ve hastaya dekompresyon cerrahisi uygulandı. Cerrahi sonrası hasta belirgin iyileşme gösterdi ve bağımsız olarak yürüyebildi. Bu olgu inkomplet SKY olması ve kompresyonun devam ediyor olması açısından spesifik bir durumdur. Olgumuz, çok geç dönemde uygulansa dahi bu gibi spesifik durumu olan SKYda cerrahinin kesin faydalarını göstermesi açısından önem arz etmektedir. (FTR Bil Der 2010;13:149-51)
ABSTRACT
The role and the timing of surgical interventions in acute spinal cord injury (SCI) have been a controversial topic for years. Even there are evidences for benefits of surgical decompression of spinal cord after injury, these are not beyond statistical significance. Here we present an extraordinary neurologic recovery after delayed surgery in a patient with cervical SCI. A 20-year-old patient with cervical SCI was decided to conservative treatment after injury. After three months, he was observed to have a poor improvement with this treatment and underwent a decompression surgery. Following operation he demonstrated remarkable improvement that he could walk independently. Present case was a spesific condition of incomplete spinal injury and ongoing spinal compression. The significance of this case is to provide a conclusive support for benefits of surgery in SCI with that kind of specific condition even it is much delayed. (J PMR Sci 2010;13:149-51)