ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KÖRLÜK & GÖRME REHABILITASYONU

Geç Yaşta Tanı Alan Konjenital Tetik Başparmak
A Late Diagnosed Congenital Trigger Thumb
Received Date : 24 Jun 2013
Accepted Date : 29 Jul 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Konjenital tetik başparmak, başparmak interfalangeal ekleminin fiks fleksiyon deformitesidir. Fleksor pollicis longus tendonunda A1 pulley (makara) düzeyinde genellikle palpe edilebilir bir nodül vardır. Patogenezi tam olarak bilinmeyen bu durum genellikle çocukluk çağında özellikle de bir yaşına kadar tanı almaktadır. Bizim olgumuz 19 yaşında bayan hasta, sağ el birinci parmakta uzun süredir olan ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle başvurdu. Şikayetleri çocukluktan bu yana vardı ve son zamanlarda artmıştı. Fizik muayenesinde sağ el birinci parmakta fleksiyon kontraktürü vardı. Hastanın öyküsü de dikkate alınarak konjenital tetik başparmak tanısı konuldu. Fleksor tendon serbestleştirme operasyonu ve uygun rehabilitasyon sonrası hastanın ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri kalmadı. Sonuç olarak, konjenital tetik başparmak geç yaşta da olsa akılda tutulması gereken ayırıcı tanılardan biridir.
ABSTRACT
Congenital trigger thumb is the fixed flexion deformity of interphalangial joint of thumb. There is generally a palpabl nodule in A1 pulley, in flexor pollicis longus tendon. Pathogenesis of this situation is not well known and it is generally diagnosed especially during childhood until age one. Our case, a nineteen year-old woman, applied to our department with pain and loss of range of motion in the first IF joint of hand. She had complaints since childhood and increased recently. In her physical examination she had flexion deformity at thumb. According to her detailed history and examination she was diagnosed congenital trigger thumb. After flexor tendon-pulley release surgery and proper rehabilitation, her complaints got lost. As a result congenital trigger thumb, even late age, should be remembered as one of the differential diagnosis.