ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Geriatrik Guillain Barre Sendromu Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu
Rehabilitation of Geriatric Guillaine Barre Syndrome: The Report of Two Cases
Received Date : 02 Aug 2014
Accepted Date : 29 Dec 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Guillain Barre Sendromu genellikle hızlı ve ilerleyici giden, asendan, simetrik kuvvet kaybı ve arefleksi ile karakterize akut, inflamatuar, otoimmün-demiyelinizan bir polinöropatidir. Guillain Barre Sendromunun etiyopatogenezi kesin olarak bilinmemesine karşılık, genellikle geçirilmiş bakteriyel veya viral enfeksiyonu izler. Bu sendrom, geçirilmiş enfeksiyona yanıt olarak oluşturulan antikorların hastanın kendi sinir dokusuyla çapraz reaksiyona girmesi ile karakterizedir. Klinik progresyon genellikle 1-4 hafta içerisinde tamamlanır. Çoğu hastada fonksiyonel düzelme tama yakın gerçekleşse de, yarıya yakınında klinik ciddi olup rehabilitasyon gerektirir. Bu yazıda rehabilitasyon programı uygulanan ve fonksiyonel sonuçları farklı olan iki geriatrik Guillain-Barre Sendromu hastası sunulmuştur. Hastalığın geriatrik bireylerde özellik arz eden yönleri irdelenmiştir.
ABSTRACT
Guillaine Barre Syndrome is an acute, otoimmune-demyelinating polyneuropathy which is generally characterized by rapidly progressive, ascending, symetrical weakness and areflexia. The etiology of Guillaine Barre Syndrome is not known clearly but it generally begins after a bacterial or viral infection. This syndrome is characterised by cross-reacting of antibodies that are formed after infection, with the patient’s own nerve tissue. Clinical progression is usually completed within 1-4 weeks. Although nearly complete recovery occurs in most of the patients, approximately half of them needs rehabilitation programme according as serious clinical features of the disease. In this case report we present two geriatric cases of Guillain Barre Sydrome who were implemented rehabilitation programme that have different functional results. Important features of the disease in geriatric patients are also referred.