ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Gonartrozlu Hastalarda Balneoterapi Sırasında Görülen Cilt Değişiklikleri
Skin Changes in Patients with Gonarthrosis During Balneotherapy
Received Date : 24 Dec 2009
Accepted Date : 16 Apr 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 93053
ÖZET
Amaç: Diz ağrısı şikâyeti ile kaplıca tedavisi gören yaşlı hastalarda balneoterapi nedeniyle oluşan cilt değişikliklerini saptamak.

Yöntemler: 2009 Ekim-Kasım ayı arasında gonartrozlu 50 yaşından büyük toplam 51 hasta balneoterapi ile tedavi edildi. Tüm hastalara 19 gün kaplıca tedavisi verildi. Hastaların cilt analizleri tedavinin ilk günü ve 19. günü olmak üzere iki kez yapıldı. Cilt analizleri yüz bölgesinden ve önkol fleksör yüzünden yapıldı. Cilt analizinde cildin yağ oranı, nem oranı, pigmentasyonu ve elastikiyet miktarları hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya 20 erkek 31 kadın olmak üzere toplam 51 kişi katıldı. Balneoterapi öncesi ön kol bölgesinde ortalama nem oranı %67 iken balneoterapi sonrasında %47'ye geriledi. Balneoterapi sonrasında yüz bölgesinde ortalama nem oranı %54'den %45'e geriledi. Yağ oranı %28'den %20'ye geriledi. Balneoterapi öncesi ve sonrası elastikiyet ve pigmentasyon oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Yaşlanmayla birlikte cilt çevresel faktörlere karşı daha fazla hassaslaşır. Cilt kuruması balneoterapi sırasında hastalarda sık karşılaşılan bir durumdur. Ciltte kuruluk nedeniyle hastalarda kaşıntı ve huzursuzluk meydana gelebilir. Balneoterapi gören hastalara kuru cilt şikâyetleri ile karşılaşmalarını önlemek için balneoterapi sırasında hastaların nemlendirici ajanlar kullanmaları önerilebilir.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine skin changes due to balneotherapy in elderly patients who were treated with termal therapy for knee pain.

Methods: Older than 50 years old 51 patients with gonarthrosis were treated with balneotherapy between October-November 2009. All patients treated 19 days with balneotherapy. Patient's skin analyses were done twice, in the first day and in the 19th day of the treatment. Skin analyses were done for face region and fore arm flexor region. Moisturing, elasticity, pigmentation, fat ratio assessed in skin analysis.

Results: 20 male and 31 female, totally 51 patients were enrolled our study. Before balneotherapy, mean moisturing was 67%, mean moisturing decreased 47% at fore arm region after balneotherapy. After balneotherapy, mean moisturing decreased from 54% to 45% at face. Fat ratio decreased from 28% to 20%. Before balneotherapy and after balneotherapy elasticity and pigmentation differences were not significant statistically.

Conclusion: By aging, skin becomes sensitive to environmental factors. Dry skin is a usual problem during balneotherapy. Patients with dry skin have pruritus and discomfort. We can suggest patients treated with balneotherapy to use moisturing cream for protecting dry skin problems during balneotherapy.