ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Hemiplejide Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ile Karışabilen Bir Durum: Eş Zamanlı Görülen Diz Osteonekrozu ve Monoartrit
A Condition Confused with Complex Regional Pain Syndrome in Hemiplegia: Simultaneous Occurance of Knee Osteonecrosis and Monoarthritis
Received Date : 21 Feb 2017
Accepted Date : 03 May 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-55304 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(2):95-8
ÖZET
Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) tip 1 hemiplejide yaygın olarak görülen ve rehabilitasyon sürecini olumsuz etkileyen ağrılı bir durumdur. Bu yazıda, 42 yaşında sağ hemipleji tanılı, inme rehabilitasyon programı sırasında sağ dizinde akut inflamatuar monoartrit gelişen bir erkek hasta sunuldu. İnflamatuar monoartrite yönelik yapılan klinik ve radyolojik incelemeler sırasında hastada klinik olarak sessiz seyreden bilateral diz osteonekrozu olduğu farkedildi. İnflamatuar monoartrite yol açan spesifik bir romatolojik hastalık tespit edilemedi. Osteonekroz ve monoartritin aynı anda bulunması başlangıçta hastanın KBAS olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu vakayı sunmadaki amacımız hemiplejide KBAS’la karışabilecek bir durumu ortaya koyarak, yanlış tanı konulmasını önlemede farkındalık yaratmaktır. Ayrıca osteonekroz ve inflamatuar monoartrit birlikteliği bu iki durumun birbirleriyle ilişkili olup olmadığı açısından araştırma yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu vaka sunumunda özellikle inme hastalarında KBAS tip 1 ve osteonekroz tanı ayrımının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu iki hastalığın ayırıcı tanısına yönelik hassasiyet gösterilmesi tanı gecikmesini önleyecektir.
ABSTRACT
Complex regional pain syndrome (CRPS) type 1 is a painful condition commonly seen in hemiplegia and affects negatively the rehabilitation process. We report a case of 42-year-old male with right sided hemiplegia who developed acute inflammatory monoarthritis at the right knee joint during the stroke rehabilitation program. The patient also had clinically silent knee osteonecrosis (ON) that noticed after the clinical and radiological examination period for the inflammatory monoarthritis. The cause of the monoarthritis was investigated but it remained indeterminate. The coexistence of these two conditions led to a diagnostic confusion with complex regional pain syndrome type 1 (CRPSt1). In this case report we aimed to stimulate further thought in the field of misdiagnosing CRPSt1. We also discussed whether ON and inflammatory monoarthritis were related or not. We highlighted the importance of distinguishing CRPS and ON especially in stroke patients. A high index of suspicion could avoid diagnostic delay.