ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK AĞRILI OMUZ TEDAVİSİNDE İNTRAARTİKÜLER ENJEKSİYON İLE FİZİK TEDAVİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF EFFECTIVITY OF INTRA-ARTICULAR INJECTION AND PHYSICAL THERAPY IN THE TREATMENT OF HEMIPLEGIC PAINFUL SHOULDER
Makale Dili: TR - Medline No: 32794
ÖZET
Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı yaygın ve ciddi bir problemdir. Bu çalışmada hemiplejik ağrılı omuz tedavisinde intraartiküler enjeksiyon ve fizik tedavinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya toplam 28 hasta alındı. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. İlk gruba intraartiküler 20 mg triamsinolon asetonid + %2' lik 2ml lidokain ve ikinci gruba parafin+ ultrason+TENS tedavisi uygulandı. Enjeksiyonlar 1., 8., 15. gün yapıldı. Her iki grup abdüksiyon, fleksiyon, dış rotasyon ve iç rotasyon pasif Eklem Hareketleri Açıklığının (EHA) artması ve ağrının azalması yönünden karşılaştırıldı. Her iki grupta da tedavi sonrası anlamlı düzelme saptandı. Bununla birlikte inraartiküler enjeksiyonlar ağrının azalması ve EHA'nın artmasında fizik tedaviye göre daha yararlı bulundu.
ABSTRACT
Shoulder pain is a common and serious problem in stroke patients. In this study it is aimed to compare the effectiveness of intraarticular injection and physical therapy in the treatment of hemiplegic shoulder pain. 28 patients were included in this study and randomly assigned. First group was treated with intraarticular injections of 20mg triamcinolone acetonide+2 cc %2 lidocaine and second group was treated with paraffin + Ultrasound + TENS. Three intraarticular injections were administered at day 1,8, and 15. We compared the two groups regarding the improvement in passive range of abduction, flexion, external rotation and internal rotation movements and pain relief. There were significanty improvement in parameters after treatment in two groups. However intraarticular injections showed significant benefits in terms of pain relief and range of movement when compared to the physical therapy.