ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK HASTALARDA GENU REKURVATUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF GENU RECURVATUM IN HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: EN - Medline No: 32721
ÖZET
Genu rekurvatum, rehabilitasyon hastalarında alt ekstremitede görülen son derece kompleks ve zayıf düşürücü bir deformitedir. Bu çalışmanın amacı, hemiplejik hastalarda yürüme mesafesi, yürüme hızı, ilk mobilizasyon dönemi, duyu ve motor değerlendirme, kas gücü, denge gibi parametreler arasındaki ilişkiyi belirlemekti. İİk serebrovasküler atağını geçiren 30 hasta, bu çalışmaya kaydedildi. Hemiplejik hastaların alt ekstremitelerinin eklem hareket açıklıkları, spastisitesi, kas gücü ve denge değerlendirilmesi yapıldı. Motor test ve mobilite Fugl-Meyer skala ve Rivermead Mobilite İndeksi kullanılarak değerlendirildi. GR açısı, ayakta yük verilerek çekilen lateral diz grafileriyle ölçüldü. Sonuçta, GR ve spastisite, Fugl-Meyer motor skala, diz ekstansörlerinde kas güçsüzlüğü arasında istatistiksel olarak belirgin bir korelasyon olduğu tespit edildi.
ABSTRACT
Genu recurvatum (GR) is an extremely complex and debilitating deformity of the lower extremity in the rehabilitation patients. The aim of this study was to determine the relationship of GR with parameters such as balance, muscle strength, sensory and motor evaluation, early mobilization period, walking speed, walking distance in the hemiplegic patients. 30 stroke patients who were first attack of a cerebrovascular accident were recorded for this study. Balance, sensation, muscle strength, spasticity, range of motion of lower extremity of the hemiplegic patients were evaluated. Motor testing and mobility were assessed by using Fugl-Meyer scale, Rivermead Mobility Index (RMI) respectively. The angle of genu recurvatum is measured by lateral x-ray of the knee by loading in the standing position. In conclusion, statistically significant correlation was determined between GR and muscle weakness in knee extansors, spasticity, Fugl-Meyer motor scale.