ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK OLGULARDA ÜST EKSTREMİTE SORUNLARI*
UPPER EXTREMITY PROBLEMS IN HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 32788
ÖZET
Hemiplejik hastalarda uygulanan rehabilitasyon programını olumsuz yönde etkilemekte olan üst ekstremite sorunları arasında özellikle omuz eklemi patolojileri ve omuz ağrısının önemli rolü vardır. Hemiplejik hastalarda sık görülen yaygın ve ciddi bir problem olan üst ekstremite sorunlarının saptanması amacı ile bu çalışma planlandı. Çalışmaya dahil edilen 120 hemiplejik olgunun 100'ünde üst ekstremite sorunu tespit edildi. Olguların 80'inde (%66.7) adheziv kapsülit, 65'inde (%54.1) omuz ağrısı (adheziv kapsülite ve subluksasyona bağlı olmayan), 62'sinde (%51.6) spastisite, 40'ında (%33.3) subluksasyon, 30'unda (%25.0) omuz-el sendromu ve 16'sında (%13.3) ise diğer nedenler saptandı. Uygulanan rehabilitasyon programı sonucu 14 (%11.7) hastanın üst ekstremitelerinde normal fonksiyon gelişirken, 76 (%63.3) hastada kısmen ve 30 (%25.0) hastada ise hiçbir hareket gelişimi olmadı. Hiçbir hareket gelişimi olmayan olguların hepsinde de üst ekstremite sorunu gözlendi.
ABSTRACT
The rehabilitation program of hemiplegic patients is often affected negatively by the problems of upper extremity, especially shoulder pathologies and shoulder pain. For this purpose we planned to determine the upper extremity problems in hemiplegic patients. One hundred twenty hemiplegic patients with hundred upper extremity problems were admitted to the hospital for rehabilitation. These patients had adhesive capsulitis, shoulder pain (except adhesive capsulitis and subluxation), spasticity, subluxation, shoulder-hand syndrome and other problems, at 66.7%, 54.1%, 51.6%, 33.3%, 25.0% and 13.3% respectively. Fourteen (11.7%) patients had revealed normal function, 76 patients had mild function recovery and 30 (25%) patients had no improvement after rehabilitation. The patients with no improvement in upper extremity functions, all had upper extremity problems.