ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI SONRASI GELİŞEN AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE SINIFLANDIRILAMAYAN SPONDİLOARTRİTLİ BİR OLGU
A CASE WITH UNDIFFERENTIATED SPONDYLOARTHRITIS AND FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER WHICH WAS DEVELOPED AFTER HENOCH-SCHONLEIN PURPURA
Makale Dili: TR - Medline No: 66254
ÖZET
Romatizmal hastalıklarda çakışma sendromları ile nadiren de olsa karşılaşılabilir. Böyle bir çakışma sendromu düşündüğümüz 23 yaşındaki erkek olgumuzun daha önceden Henoch-Schönlein Purpurası (HSP) tanısı mevcuttu. Her iki kalçada ağrı, ateş yüksekliği ve inatçı karın ağrısı yakınmaları ile kliniğimize başvuran hastada yapılan incelemeler sonucu Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı kondu. Sakroiliak eklemin bilgisayarlı tomografi incelemesinde bilateral sakroileit saptandı. Kalça ağrısı dışında herhangi bir ekleminde ağrı ve enflamasyon bulgusu olmayan hastanın Amor sınıflandırma kriterleri doğrultusunda ve diğer spondiloartropati (SpA) alt grupları dışlanarak, sınıflandırılamayan spondiloartropati tanısı konuldu. Daha önce AAA, HSP birlikteliği ve AAA, seronegatif SpA birlikteliği bildirilmiş olmasına rağmen, her üç hastalığın aynı hastada bulunduğu hiç bir olguya rastlanılmadı.
ABSTRACT
Although rare, overlapped syndromes can be seen in rheumatic diseases. Our patient was a 23 years old man who was thought to have overlapped syndrome. He was firstly diagnosed as Henoch-Schonlein purpura (HSP). He was admitted to our clinic for bilateral hip pain, high fever and persistent abdominal pain. He was diagnosed as Familial Mediterranean fever (FMF) according to the investigations. Sacroiliac computerised tomography showed grade 2 bilateral sacroiliitis. There wasn't any painful and inflammated joint except hip pain. He was diagnosed as spondyloarthritis (SpA) according to Amor criteria. Other SpA subgrups were ruled out. He was diagnosed as undifferentiated SpA. In previous studies patients with FMF in HSP, or seronegative SpA in FMF were reported but there wasn't any patient having these three diseases together.