ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Herediter Multipl Ekzositoza Bağlı Gelişen Düşük Ayak
Drop Foot Resulting From Hereditary Multiple Exostoses
Received Date : 15 Aug 2022
Accepted Date : 28 Oct 2022
Available Online : 07 Nov 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-92813 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(1):117-20
ÖZET
Bu olgu sunumunda, herediter multipl ekzostoz (HME) tanılı 9 yaşında erkek hastanın osteokondrom basısına bağlı düşük ayak gelişimi anlatılmaktadır. Fizik muayenede sol diz etrafında kemik genişlemeleri palpe edildi. Sol diz ve ayak bileği eklem hareket açıklığında, ayak bileği ve parmak dorsifleksiyonu kas gücünde azalma saptandı. Elektrodiagnostik incelemede, peroneal sinir innerve kaslarda kronik denervasyon bulundu. Radyolojik değerlendirmede fibula başı ve femur distalinde osteokondromalar mevcuttu. Hastaya daha önce 2 kez fibula başı etrafına cerrahi dekompresyon ve rezeksiyon uygulanmıştı. Rehabilitasyon programı sonrasında hastada yürüme hızı, adım uzunluğunda artış ve günlük yaşam aktivitelerinde iyileşme saptandı. Osteokondromalar kronik bası sonucunda nadirde olsa nöropatilere neden olabilmektedir. Bası sonrası gelişen nöropatilerde osteokondrom gibi bir lezyon varlığında erken dekompresyon yapılması ve erken rehabilitasyon gereklidir.
ABSTRACT
In this case report, the drop foot due to compression of osteochondroma in a 9-year-old male patient with hereditary multiple exostoses is described. On physical examination, bony enlargements were palpated around the left knee. There was a decrease in left knee and ankle joint range of motion, ankle and finger dorsiflexion muscle strength. In electrodiagnostic examination, chronic denervation in the muscles innervated by the peroneal nerve was detected. In the radiological evaluation, osteochondromas were present in the fibular head and distal femur. The patient had previously undergone surgical decompression and resection around the head of the fibula twice. After the rehabilitation program sessions, there were an increase in walking speed, stride length, and an improvement in activities of daily living in the patient. Osteochondromas may rarely cause neuropathies as a result of chronic compression. Early decompression and early rehabilitation are required in a lesion such as an osteochondroma in neuropathies developing after compression.
REFERENCES
  1. Paik NJ, Han TR, Lim SJ. Multiple peripheral nerve compressions related to malignantly transformed hereditary multiple exostoses. Muscle Nerve. 2000;23:1290-4. [Crossref]  [PubMed] 
  2. Demiroğlu M, Özkan K, Kılıç B, et al. Deep peroneal nerve palsy due to osteochondroma arising from fibular head and proximal lateral tibia. Int J Surg Case Rep. 2017;31:200-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  3. Mnif H, Koubaa M, Zrig M, et al. Peroneal nerve palsy resulting from fibular head osteochondroma. Orthopedics. 2009;32:528. [Crossref]  [PubMed] 
  4. Schmale GA, Conrad EU 3rd, Raskind WH. The natural history of hereditary multiple exostoses. J Bone Joint Surg Am. 1994;76:986-92. [Crossref]  [PubMed] 
  5. Porter DE, Emerton ME, Villanueva-Lopez F, et al. Clinical and radiographic analysis of osteochondromas and growth disturbance in hereditary multiple exostoses. J Pediatr Orthop. 2000;20:246-50. [Crossref]  [PubMed] 
  6. Marciniak C. Fibular (peroneal) neuropathy: electrodiagnostic features and clinical correlates. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2013;24:121-37. [Crossref]  [PubMed] 
  7. Lezak B, Massel DH, Varacallo M. Peroneal nerve injury. 2022 Sep 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. [PubMed] 
  8. Katirji MB, Wilbourn AJ. Common peroneal mononeuropathy: a clinical and electrophysiologic study of 116 lesions. Neurology. 1988;38:1723-8. [Crossref]  [PubMed] 
  9. Fortier LM, Markel M, Thomas BG, et al. An update on peroneal nerve entrapment and neuropathy. Orthop Rev (Pavia). 2021;13:24937. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  10. Pomeroy G, Wilton J, Anthony S. Entrapment neuropathy about the foot and ankle: an update. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23:58-66. [Crossref]  [PubMed]