ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Herediter Spastik Paraparezide Yürüme ve Denge Bozukluğunun İntratekal Baklofen İnfüzyonu ile Başarılı Tedavisi
Successful Management of Gait and Balance Disorder in Hereditary Spastic Paraparesis with an Intrathecal Baclofen Infusion: Case Report
Received Date : 27 Apr 2016
Accepted Date : 28 May 2016
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(3):146-9
ÖZET
Herediter spastik paraparezi, alt ekstremitelerde spastisite ve güçsüzlüğe neden olan genetik bir bozukluktur. Önemli oranda dizabiliteye ve sosyoekonomik kayıplara neden olmaktadır. Tedavinin hedefi; spastisiteyi azaltmak, yürüme bozukluğunu düzeltmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. HSP’nin semptomatik tedavisinde oral antispastik medikasyonlar, botulinum toksin enjeksiyonu, fizik tedavi ve cerrahi faydalı olabilmektedir, ancak tedavisi üzerinde hâlen konsensüs sağlanamamıştır. Bu çalışmada; çeşitli antispastik tedavilere yanıt vermeyen, ancak intratekal baklofen pompası uygulamasından sonra yürüme bozukluğunda ve düşme riskinde anlamlı iyileşme olan bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Hereditary spastic paraparesis (HSP) is a genetic disorder that causes a gait disorder with spasticity and weakness of the lower extremities. HSP causes marked disability and substantial socioeconomic losses. The treatment goal is symptomatic: to improve the spasticity and gait disorder and to increase the patient’s quality of life. For the symptomatic treatment of HSP, oral antispastic medications, botulinum toxin injections, physical therapy, and surgery can be useful, but there is no consensus on the ideal therapy. This report shares a case that was unresponsive to various antispastic treatments, but showed marked improvement in the gait disorder with a reduced fall risk after administering an intrathecal baclofen infusion with a pump.