ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Hipotalamo-Hipofizer Aks Disfonksiyonu: Travmatik Beyin Hasarlı Hastalarda Rehabilitasyonu Zorlaştıran Bir Durum
Dysfunction of Hypothalamic-Pituitary Axis: A Complicating Condition for Rehabilitation in Patients with Traumatic Brain Injury
Received Date : 07 Nov 2016
Accepted Date : 17 Apr 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2016-53825 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(2):90-4
ÖZET
Travmatik beyin hasarı (TBH), dünya çapında, özellikle gençlerde, ağır özürlülük ve sıklıkla ölüme yol açabilen bir durumdur. Tüm nörolojik hasar o anda oluşmayıp dakikalar, saatler ve günler sonra da sekonder etkiler ortaya çıkabilir ve bunlar mortalite, morbidite ve tedaviye yanıtları etkileyebilir. Sekonder etkiler, TBH’nin erken rehabilitasyonun uygulandığı merkezler için, rehabilitasyon sırasında hastaların fonksiyonel kazanımları üzerinde etkili olduğu için önemli bir role sahiptir. Burada, TBH’ye sekonder gelişen, otonomik ve endokrin disfonksiyonlu bir olgu sunulmuştur.
ABSTRACT
Traumatic brain injury (TBI) is a leading cause of death and disability worldwide, especially in young adults. While primary injury occurs at the moment of initial biomechanical trauma, secondary injury affecting morbidity, mortality and treatment response occurs in the minutes, hours and days after the primary injury. For centers specialized in early rehabilitation of TBI, it is very important to consider secondary effects of TBI since they have a major role in determining functional abilities of the patients during rehabilitation process. Herein, a case with autonomic and neuro-endocrine dysfunctions secondary to TBI is presented.