ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Hiyalin Fibromatozis Sendromu: Erişkin ve İleri Evrede, Nadir Görülen Bir Vakanın Sunumu
Hyaline Fibromatosis Syndrome: Presentation of a Rare Case in Adult and Advanced Stage
Received Date : 22 Aug 2020
Accepted Date : 13 Nov 2020
Available Online : 05 May 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-78486 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(2):180-2
ÖZET
Hiyalin fibromatozis sendromu (HFS), özellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve hastaların nadiren erişkinliğe ulaşabildiği, ender görülen bir kalıtsal hastalıktır. Vücut dokularında anormal hiyalin birikimi ile karakterize olup, bu birikim giderek artan şekil ve fonksiyon bozukluklarına neden olur. Tedavi edilmezler ise hastaların çoğunda ciddi fiziksel kısıtlamalar gelişir. Eklemlerde, kontraktürler gelişmeden başlayan erken rehabilitasyon programları, hastaları fonksiyonel olarak aktif tutup, sakatlık gelişmesini engelleyebilir. Bu olgu sunumu ile yaygın nodülleri, ağrılı eklem kontraktürleri ve diş eti hiperplazisi olan erişkin bir hasta tartışıldı, HFS’nin erken tanı ve tedavisinin önemi, ebeveynlere genetik danışmanlık verilmesinin gerekliliği vurgulandı.
ABSTRACT
Hyaline fibromatosis syndrome (HFS) is a rare hereditary disease that occurs especially in early childhood and patients rarely reach adulthood. It is characterized by abnormal accumulation of hyaline material in body tissues, and this accumulation causes progressive deformity and dysfunction. If they are not treated, most patients will develop severe physical limitations. Early rehabilitation programs that start before development of contractures in the joints can keep patients functionally active and prevent the development of disability. With this case report, an adult patient with diffuse nodules, painfull joint contractures and gingival hyperplasia was discussed. The importance of early diagnosis and treatment of HFS and the necessity of genetic counseling for parents were emphasized.
REFERENCES
  1. Lyra ALCO, Razo LM, Estrella RR, et al. Juvenile hyaline fibromatosis: an unusual clinical presentation. Dermatol Online J. 2019;25:13030/qt75082292. [PubMed] 
  2. Härter B, Benedicenti F, Karall D, et al. Clinical aspects of hyaline fibromatosis syndrome and identification of a novel mutation. Mol Genet Genomic Med. 2020;8:e1203. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  3. Folpe AL, Schoen M, Kang S. Juvenile hyaline fibromatosis. Mayo Clin Proc. 2020;95:328-9. [Crossref]  [PubMed] 
  4. Murray J. On three peculiar cases of molluscum fibrosum in children in which one or more of the following conditions were observed: hypertrophy of the gums, enlargement of the ends of the fingers and toes, numerous connecive-tissue tumours on the scalp, &c. Med Chir Trans. 1873;56:235-254.1. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  5. Nofal A, Sanad M, Assaf M, et al. Juvenile hyaline fibromatosis and infantile systemic hyalinosis: a unifying term and a proposed grading system. J Am Acad Dermatol. 2009;61:695-700. [Crossref]  [PubMed] 
  6. Dowling O, Difeo A, Ramirez MC, et al. Mutations in capillary morphogenesis gene-2 result in the allelic disorders juvenile hyaline fibromatosis and infantile systemic hyalinosis. Am J Hum Genet. 2003;73:957-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  7. Casas-Alba D, Martínez-Monseny A, Pino-Ramírez RM, et al. Hyaline fibromatosis syndrome: clinical update and phenotype-genotype correlations. Hum Mutat. 2018;39:1752-63. [Crossref]  [PubMed] 
  8. Cozma C, Hovakimyan M, Iurașcu MI, et al. Genetic, clinical and biochemical characterization of a large cohort of patients with hyaline fibromatosis syndrome. Orphanet J Rare Dis. 2019;14:209. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  9. Ravikumar VR, Veerappan Ramamoorthi RG, Manisankar S. Juvenile hyaline fibromatosis in siblings. Indian J Pathol Microbiol. 2019;62:300-2. [Crossref]  [PubMed] 
  10. Urbina F, Sazunic I, Murray G. Infantile systemic hyalinosis or juvenile hyaline fibromatosis? Pediatr Dermatol. 2004;21:154-9. [Crossref]  [PubMed]