ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

İLERİ DERECE KOKSARTROZA BAĞLI KALÇA AĞRISINDA PULS RADYOFREKANS UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
INTERVENTION OF PULSE RADIOFREQUENCY IN HIP PAIN RELATED TO SEVERE COXARTHROSIS: CASE REPORT
Received Date : 02 Aug 2009
Accepted Date : 13 Oct 2009
Makale Dili: TR - Medline No: 86261
ÖZET
Koksartroz, daha çok ileri yaşlardaki hastaları etkileyen sık karşılaşılan kalça ağrısı nedenidir. Bu hastalarda eklem patolojisine bağlı olarak kasık ve uyluk bölgesinde hissedilen ağrı en sıklıkla karşılaşılan semptomdur. Kalça ekleminin duysal inervasyonu; obturator, femoral, superior gluteal ve siyatik sinirin artiküler dallarınca sağlanır; bunun da %90'ın dan fazlası ilk sinirin dallarınca gerçekleştirilmektedir. Kalça ekleminde ağrıdan sorumlu artiküler sinir dallarının tanısal sinir blokları ile belirlenmesinden sonra radyofrekans ile ablasyonu sonucunda kalça ağrısının gerilediği gösterilmiştir. Ancak konvansiyonel radyofrekans (KRF) ablasyonuna bağlı nöritis ve nöroma vakaları bildirildiğinden ve son zamanlarda puls radyofrekansın (PRF) periferik sinir bloklarında bahsedilen yan etkiler olmaksızın, olumlu sonuçları gösterildiğinden hastada PRF kullanıldı. Hastanın enjeksiyon öncesine göre hem istirahattaki hem de aktivite sırasındaki vizüel analog skalası (VAS) 'nda %70 den daha fazla olumlu etki ile birlikte WOMAC (ağrı, sertlik, fonksiyonel aktivitelerini kapsayan 24 parametreli) skoru 1. ay sonunda 7.2' den 5.75'e geriledi.
ABSTRACT
Coxarthrosis is a common hip localised osteoarthritis effecting mostly elderly patients. Depending on the pathology of joints, the most common symptom is the pain in groin and thigh areas. The sensory innervation of the hip joint is provided by the articular branches of the obturator, femoral, superior gluteal and siatic nerves; and more than 90% of this is done by the first nerve's branches. Following the diagnosis of the nerve branches responsible for the pain in the hip joint by sensory nerve blocks, it has been shown that the hip pains were reduced after the radiofrequency ablation. However, since neuritis and neuroma cases connected to conventional radiofrequency ablation (CRF) has been reported, and since it has been shown that pulse radiofrequency (PRF) has given positive results lately, without any mentioned side effects in the peripheric nerve blocks PRF was used on the patient. When compared with the condition before the injection, WOMAC score that represents patient's daily life activities and functionality was decreased from 7.2 to 5.75 at the end of the 1 month period with more than 70% improvement in patient's visual analog scale (VAS) during both rest and activity.