ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

İleri Yaş Hemiplejik Omuz Ağrısında Nadir Olmayan Bir Neden: Kalsiyum Pirofosfat Depolanma Hastalığı
A Non-Rare Cause of Elderly Hemiplegic Shoulder Pain: Calcium Pyrophosphate Dihydrate Deposi/on Disease: Case Report
Received Date : 10 Feb 2016
Accepted Date : 02 Jul 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):206-11
ÖZET
Hemiplejik omuz ağrısı, inme sonrası sık karşılaşılan bir problemdir ve rehabilitasyon programına olan olumsuz etkileri nedeni ile oldukca onemlidir. İnme sonrası omuz ağrısı etiyolojisinde tanımlanan en sık nedenler subakromiyal sıkışma sendromu, tendinopati, bursit, adezif kapsulit, periferik sinir yaralanmaları, kompleks bolgesel ağrı sendromu, spastisite, santral hipersensitivite ve kontrakturlerdir. Ancak etiyolojide yaş ile birlikte gorulme sıklığı artan kalsiyum pirofosfat depolanma hastalığı (CPPDD) gibi başka nedenler de rol oynayabilmektedir. Bu calışmada, hemiplejik omuz ağrısı etiyolojisi araştırılırken CPPDD tanısı konulan ileri yaş inmeli bir olgu sunulmuştur. Bu olgu ile klinik pratikte coğunlukla ilk aşamada duşunulmeyen CPPDD'nin onemli bir hemiplejik omuz ağrısı nedeni olabileceğinin vurgulanması amaclanmıştır.
ABSTRACT
Hemiplegic shoulder pain is a frequently seen problem after stroke and is pretty important because of its unfavorable impacts on the rehabilitation program. The most common causes of shoulder pain after stroke are subacromial impingement syndrome, tendinopathy, bursitis, adhesive capsulitis, peripheral nerve injuries, complex regional pain syndrome, spasticity, central hypersensitivity and contractures. However, other causes such as calcium pyrophosphate dihydrate deposition disease (CPPDD) that becomes more common with age may play a role in the etiology. Here, an elderly stroke case diagnosed with CPPDD while investigating the etiology of hemiplegic shoulder pain is presented. With this case, it is aimed to emphasize that CPPDD, which is not considered at first phase in clinical practice, may be a significant cause of hemiplegic shoulder pain.