ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

İnme Rehabilitasyonunu Olumsuz Etkileyen Nörolojik Bir Belirti: Malign Orta Serebral Arter Enfarktı Sonrası Gelişen Kronik Kusma
A Neurological Symptom Interfering with Stroke Rehabilitation: Chronic Vomiting Developed After Malignant Middle Cerebral Artery Infarction
Received Date : 10 Feb 2014
Accepted Date : 17 Mar 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
İnme sonrası gelişen kronik kusma, genel durumu bozarak rehabilitasyona katılımı engelleyebilir. Bu durum rehabilitasyon başarısını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. İnme sonrası gelişen kronik kusmanın, diğer organik nedenler dışlandığı takdirde yeni gelişen enfarkta bağlı olarak santral sinir sistemi kaynaklı olabileceği akılda tutulmalı ve rehabilitasyon programına katılımın gecikmesini önlemek için semptomatik tedaviye erken dönemde başlanmalıdır. Bu sunumda, malign orta serebral arter enfarktına bağlı inme geçiren, kronik ve tedaviye dirençli kusma gelişen bir olgudan bahsedilmektedir.
ABSTRACT
Post-stroke chronic vomiting may hamper participation to rehabilitation via disrupting general medical status. It may adversely affect rehabilitation success and efficiency. It should be kept in mind that after excluding other organic causes, post-stroke chronic vomiting may stem from the infarct in the central nervous system and to avoid delays in rehabilitation program, symptomatic treatment should be initiated early. In this presentation, a case with a stroke due to malignant middle cerebral artery infarction who suffered from chronic and intractable vomiting is presented.