ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

İNME SONRASI GELİŞEN HEMİPLEJİDE YÜRÜMENİN ÖZELLİKLERİ VE YÜRÜME ANALİZİNİN YERİ
GAIT CHARACTERISTICS AND ROLE OF GAIT ANALYSIS IN HEMIPLEGIA AFTER STROKE
Makale Dili: TR - Medline No: 66247
ÖZET
Hemiplejik hastalarda gözlenen yürüme paterni, mevcut yetersizlikler ve bunlara karşı oluşturulmuş kompanzasyon mekanizmalarının bir bütünüdür. Hemiplejik yürüyüşün genel ortak özellikleri tanımlanmış olsa da bireyler arasında belirgin farklılıklar bulunur. Bu nedenle problemlerin ve tedavinin tanımlanmasında bireysel değerlendirme uygun olacaktır.
ABSTRACT
The gait pattern that is seen on hemiplegic patients, is a combination of existent impairements and compansatory mechanisms that have been developed to deal with such impairements. Although some general characteristics of hemiparetic gait have been identified, there are significant differences amongst individual characteristics. For this reason, individual assessment of identification of problems and treatments would be appropriate.