ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

İnme Sonrası Santral Ağrı: Klinik Özellikler ve Patofizyoloji
Central Post-stroke Pain: Clinical Characteristics and Pathophysiology
Received Date : 11 Aug 2011
Accepted Date : 14 Mar 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 111154
ÖZET
İnme sonrası santral ağrı (İSSA) nöropatik bir ağrı sendromudur ve inme sonrası santral sinir sistemindeki primer lezyondan kaynaklanan ağrı kastedilir. Vücüt bölümlerinde ağrı ve duyu anormallikleri ile karakterizedir. İnme sonrası santral ağrının patogenezi bilinmemesine rağmen, hasarlanmış duyu yollarındaki hipereksitasyon, santral inhibisyon bozukluğu veya her ikisini içeren mekanizmalar öne sürülmüştür. Kesin kabul edilmiş standardize tanı kriteri yoktur. Bununla birlikte İSSA tanısı medikal öykü ve ağrı anamnezi, fizik muayene, duyu muayenesi, lezyonun görüntülenmesi ve diğer klinik ölçülere dayanmalıdır. (FTR Bil Der 2012;15: 27-30)
ABSTRACT
Central post-stroke pain (CPSP) is a neuropathic pain sydrome and refers to pain resulting from a primary lesion of the central nervous system after a stroke. It is characterised by pain abd sensory abnormalities in the body parts. Although the pathogenesis of CPSP is not know, it has been suggested mechanisms including hyperexcitation in the damaged sensory pathways, damaged to the central inhibitory pathways, or a combination of the two. There are no standardised accepted diagnostic criteria, however the diagnosis of CPSP must be based on medical and pain history, clinical examination, sensory examination, imaging of lesion, and other clinical measures. (J PMR Sci 2012;15: 27-30)