ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

İnme ve Vitamin D
Stroke and Vitamin D
Received Date : 18 Aug 2014
Accepted Date : 09 Oct 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Vitamin D'nin ana rolü kalsiyum ve fosfor homeostazisini dengede tutmak ve kemik sağlığının devamlılığını korumaktır. Bunun yanı sıra pek çok çalışmada vitamin D eksikliği, başta kardiyovasküler, otoimmün ve endokrin sistem hastalıkları olmak üzere iskelet sistemi haricindeki pek çok hastalıkla ilişkilendirilmiş ve bu korelasyon vitamin D metabolizmasındaki patofizyolojik mekanizmalara bağlanmıştır. Son dönemdeki bazı çalışmalar ise vitamin D ve inme arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Birçok çalışma, vitamin D eksikliğinin inme için bir risk faktörü olabileceği, inme sonrası kötü prognozla ilişkilendirilebileceği sonucuna varmıştır. Bu derlemede yapılan klinik ve deneysel araştırmalar ışığında Vitamin D'nin inme riski, ciddiyeti ve inme sonrası fonksiyonel sonuçlar üzerindeki etkisini vurgulamayı amaçladık.
ABSTRACT
The main role of vitamin D is to maintain the balance of calcium and phosphorus homeostasis. Besides this, in several studies, vitamin D deficiency was associated with extraskeletal system disorders, particularly cardiovascular, autoimmune, endocrine system diseases and these corelations were reconciled to the pathophysiological mechanism in vitamin D metabolism. Recent studies were focused on the relationship between vitamin D, and stroke. Several studies revealed with vitamin D deficiency may be a risk factor, and may be associated with poor prognosis after stroke. In this review we aimed to emphasize the effect of vitamin D on stroke risk, severity and functional outcome after stroke with the help of clinical and experimental studies.