ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

İskemik İnme Öncesi Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi-İskemik İnme ve Uyku İlişkisi
Assessment of Sleep Quality of Patients with Pre-Ischemic Stroke-Relation of Ischemic Stroke and Sleep
Received Date : 15 Apr 2022
Accepted Date : 14 May 2023
Available Online : 22 May 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-90529 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):328-34
ÖZET
Amaç: Uykunun sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışma ile, inme etiyolojisinde değiştirilebilen veya değiştirilemeyen risk faktörleri ile ilişkili uyku bozukluklarının rolünü değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 137 kişi katıldı. İskemik inme sonrası, hastaların son bir aydaki uyku kalitesini ve süresini benzer klasik risk faktörlerine sahip inme geçirmemiş kontrol grubu ile karşılaştırdık. Bunun için basit uyku anketleri kullandık. Bulgular: Katılımcıların Epworth Uykululuk ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği toplam puanları gruplar arasında istatistiksel olarak farklıydı. Berlin Anketi Berlin Questionnaire (BQ) toplam puanı ve Stanford Uykululuk Ölçeği oranları hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak farklıydı. BQ toplam puanlarına göre hasta grubunun %40,0’ı (n=28) ve kontrol grubunun %16,4’ü (n=11) obstrüktif uyku apnesi (OUA) açısından yüksek risk altında bulundu. Çalışmamız, kötü uyku kalitesi, kısa uyku süresi ve artmış OUA riskinin iskemik inme gelişiminde doğru orantılı rol oynadığını desteklemektedir. Ayrıca hastalarımızın yüksek OUA sıklığı, kısa uyku süreleri ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç: Bu çalışma ile inme etiyolojisinde uyku bozukluklarının önemini ve tedavisinin unutulmaması gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.
ABSTRACT
Objective: Research on the effects of sleep on health and quality of life is ongoing. As part of this study, we aim to evaluate the role of sleep disorders associated with modifiable or non-modifiable risk factors in stroke aetiology. Material and Methods: A total of 137 individuals participated in the study. After an ischemic stroke, we compared the patients' sleep quality and duration in the last month with a control group that had not had a stroke with similar classical risk factors. For this, we used simple sleep questionnaires. Results: The total scores of the participants on the Epworth Sleepiness and Pittsburgh Sleep Quality Scale) were statistically different between the groups. The total score of the Berlin Questionnaire (BQ) and the rates of the Stanford Sleepiness Scale were statistically different between the patient and control groups. According to the total scores of the BQ, 40.0% (n=28) of the patient group and 16.4% (n=11) of the control group were found to be at high risk for obstructive sleep apnea (OSA). Our study supports that poor sleep quality, short sleep duration, and increased risk of OSA play a directly proportional role in the development of ischemic stroke. Furthermore, our patients’ high frequency of OSA was associated with short sleep duration. Conclusion: With this study, we would like to remind you again that the importance of sleep disorders in the etiology of stroke and its treatment should not be forgotten.
REFERENCES
 1. Korostovtseva L. Ischemic stroke and sleep: the linking genetic factors. Cardiol Ther. 2021;10:349-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Cai H, Wang XP, Yang GY. Sleep disorders in stroke: an update on management. Aging Dis. 2021;12:570-85. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Ağargün MY, Çilli AS, Kara H ve ark. Epworth Uykululuk Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999;10:261-7. [Link] 
 4. Ağargun MY, Kara H, Anlar O. The validity and reliability of the Pittsburgh Sleep Quality Index. Turk Psikiyatri Derg. 1996;7:107-11. [Link] 
 5. Karakoc O, Akcam T, Genc H, et al. Use of the Berlin Questionnaire to screen at-risk patients for obstructive sleep apnea. B-ENT. 2014;10:21-5. [PubMed] 
 6. Di Napoli M, Slevin M, Popa-Wagner A, et al. Monomeric C-reactive protein and cerebral hemorrhage: from bench to bedside. Front Immunol. 2018;9:1921. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Lattanzi S, Silvestrini M. Blood pressure in acute intra-cerebral hemorrhage. Ann Transl Med. 2016;4:320. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Pan A, De Silva DA, Yuan JM, et al. Sleep duration and risk of stroke mortality among Chinese adults: Singapore Chinese health study. Stroke. 2014;45:1620-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Hu L, Zhang B, Zhou W, et al. Sleep duration on workdays or nonworkdays and cardiac-cerebral vascular diseases in Southern China. Sleep Med. 2018;47:36-43. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Titova OE, Michaëlsson K, Larsson SC. Sleep duration and stroke: prospective cohort study and mendelian randomization analysis. Stroke. 2020;51:3279-85. Erratum in: Stroke. 2020;51:e347. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Bassetti CLA, Randerath W, Vignatelli L, et al. EAN/ERS/ESO/ESRS statement on the impact of sleep disorders on risk and outcome of stroke. Eur J Neurol. 2020;27:1117-36. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Duss SB, Seiler A, Schmidt MH, et al. The role of sleep in recovery following ischemic stroke: a review of human and animal data. Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2016;2:94-105. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Peppard PE, Young T, Palta M, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med. 2000;342:1378-84. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Redline S, Yenokyan G, Gottlieb DJ, et al. Obstructive sleep apnea-hypopnea and incident stroke: the sleep heart health study. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182:269-77. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Selim B, Roux FJ. Stroke and sleep disorders. Sleep Med Clin. 2012;7:597-607. [Crossref] 
 16. Dempsey JA, Veasey SC, Morgan BJ, et al. Pathophysiology of sleep apnea. Physiol Rev. 2010;90(1):47-112. Erratum in: Physiol Rev.2010;90:797-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Sharma S, Culebras A. Sleep apnoea and stroke. Stroke Vasc Neurol. 2016;1:185-91. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Javaheri S, Barbe F, Campos-Rodriguez F, et al. Sleep apnea: types, mechanisms, and clinical cardiovascular consequences. J Am Coll Cardiol. 2017;69:841-58. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Marulanda-Londo-o E, Chaturvedi S. The interplay between obstructive sleep apnea and atrial fibrillation. Front Neurol. 2017;8:668. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Leng Y, Cappuccio FP, Wainwright NW, et al. Sleep duration and risk of fatal and nonfatal stroke: a prospective study and meta-analysis. Neurology. 2015;84:1072-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Eguchi K, Hoshide S, Ishikawa S, et al. Short sleep duration is an independent predictor of stroke events in elderly hypertensive patients. J Am Soc Hypertens. 2010;4:255-62. [Crossref]  [PubMed] 
 22. von Ruesten A, Weikert C, Fietze I, et al. Association of sleep duration with chronic diseases in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam study. PLoS One. 2012;7:e30972. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. He Q, Sun H, Wu X, et al. Sleep duration and risk of stroke: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Sleep Med. 2017;32:66-74. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Gottlieb DJ, Redline S, Nieto FJ, et al. Association of usual sleep duration with hypertension: the Sleep Heart Health Study. Sleep. 2006;29:1009-14. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Phua CS, Jayaram L, Wijeratne T. Relationship between Sleep Duration and Risk Factors for Stroke. Front Neurol. 2017;8:392. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Shin HY, Kang G, Kim SW, et al. Associations between sleep duration and abnormal serum lipid levels: data from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES). Sleep Med. 2016;24:119-23. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Khawaja O, Sarwar A, Albert CM, et al. Sleep duration and risk of atrial fibrillation (from the Physicians' Health Study). Am J Cardiol. 2013;111:547-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Fodor DM, Babiciu I, Perju-Dumbrava L. Circadian variation of stroke onset: a hospital-based study. Clujul Med. 2014;87:242-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Hepburn M, Bollu PC, French B, et al. Sleep medicine: stroke and sleep. Mo Med. 2018;115:527-32. [PubMed]  [PMC] 
 30. Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, et al. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation. 2007;115:459-67. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Wolff B, Völzke H, Schwahn C, et al. Relation of self-reported sleep duration with carotid intima-media thickness in a general population sample. Atherosclerosis. 2008;196:727-32. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Sands MR, Lauderdale DS, Liu K, et al. Short sleep duration is associated with carotid intima-media thickness among men in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Stroke. 2012;43:2858-64. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Ikehara S, Iso H, Date C, et al; JACC Study Group. Association of sleep duration with mortality from cardiovascular disease and other causes for Japanese men and women: the JACC study. Sleep. 2009;32:295-301. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Chen JC, Brunner RL, Ren H, et al. Sleep duration and risk of ischemic stroke in postmenopausal women. Stroke. 2008;39:3185-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Grandner MA, Buxton OM, Jackson N, et al. Extreme sleep durations and increased C-reactive protein: effects of sex and ethnoracial group. Sleep. 2013;36:769-79E. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 36. Patel SR, Zhu X, Storfer-Isser A, et al. Sleep duration and biomarkers of inflammation. Sleep. 2009;32:200-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Mazzotti DR, Haendel MA, McMurry JA, et al. Sleep and circadian informatics data harmonization: a workshop report from the Sleep Research Society and Sleep Research Network. Sleep. 2022;45(6):zsac002. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]