ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

İzotretinoin Kullanımına Bağlı Sakroiliit Gelişimi
Sacroiliitis Associated with Using Isotretinoin: Case Report
Received Date : 11 Jan 2018
Accepted Date : 02 May 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-59568 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(2):76-9
ÖZET
Sakroiliit, özellikle ankilozan spondilitin karakteristik bir bulgusu olmakla birlikte; psöriyatik artropati, ailesel Akdeniz ateşi, Behçet hastalığı, hiperparatiroidizm gibi hastalıkların seyri sırasında görülebilmektedir. Ayrıca, literatürde Brusella enfeksiyonuna, kristallerin (gut-psödogut) indüklemesine, malign hastalıklara, izotretinoine bağlı sakroiliit olguları da mevcuttur. Akne tedavisinde kullanılan vitamin A türevi bir ilaç olan izotretinoinin, kas-iskelet sistemine ait en sık yan etkiler;i artralji, miyalji olmakla birlikte daha nadir olarak sakroiliit, artrit ve polinöropati tabloları da bildirilmiştir. Bu çalışmada, akne tedavisi için izotretinoin tedavisi alan vve sakroiliit gelişen 23 yaşındaki bir kadın olgusunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Although sacroiliitis is a characteristic finding of ankylosing spondylitis, it can be seen during the course of diseases such as psoriatic arthropathy, familial Mediterranean fever, Behçet’s disease, hyperparathyroidism. In addition, there are cases of sacroiliitis associated with Brucella infection, induction of crystals (gut-pseudogout), malign diseases, isotretinoin in the literatur. The most frequent adverse effects of isotretinoin, a vitamin A derivative used in the treatment of acne, are arthralgia, myalgia and rarely sacroiliitis, arthritis and polyneuropathy. We aimed to present sacroiliitis in a 23-year-old female patient who received isotretinoin treatment for acne vulgaris in this case report.
REFERENCES
 1. Slobodin G, Rimar D, Boulman N, et al. Acute sacroiliitis. Clin Rheumatol. 2016;35:851-6. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Tan J, Boyal S, Desai K, et al. Oral isotretinoin: new developments relevant to clinical practice. Dermatol Clin. 2016;34:175-84. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Layton A. The use of isotretinoin in acne. Dermatoendocrinol. 2009;1:162-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Eksioglu E, Oztekin F, Unlu E, et al. Sacroiliitis and polyneuropathy during isotretinoin treatment. Clin Exp Dermatol. 2008;33:122-4. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Baykal Selcuk L, Aksu Arica D, Baykal Sahin H, et al. The prevalence of sacroiliitis in patients with acne vulgaris using isotretinoin. Cutan Ocul Toxicol. 2017;36:176-9. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981;30:239-45. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Rozin AP, Kagna O, Shiller Y. Sacroiliitis and severe disability due to isotretinoin therapy. Rheumatol Int. 2010;30:985-6. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Yilmazer B, Cosan F, Cefle A. Bilateral acute sacroiliitis due to isotretinoin therapy: a case report. Int J Rheum Dis. 2013;16:604-5. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Dincer U, Cakar E, Kiralp MZ ve ark. Can isotretinoin induce sacroiliitis: three cases. Turk J Rheumatol. 2008;23:157-9.
 10. Levinson M, Gibson A, Stephenson G. Sacroiliitis secondary to isotretinoin. Australas J Dermatol. 2012;53:298-300. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Geller AS, Alagia RF. Sacroiliitis after use of oral isotretinoin--association with acne fulminans or adverse effect? An Bras Dermatol. 2013;88:193- 6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Cakir T, Subasi V, Bilgili A, et al. A Case with bilateral sacroiliitis and polyneuropathy development due to isotretinoin use. Arch Rheumatol. 2014;29:304-8. [Crossref] 
 13. Yilmaz Tasdelen O, Yurdakul FG, Duran S, et al. Isotretinoin-induced arthritis mimicking both rheumatoid arthritis and axial spondyloarthritis. Int J Rheum Dis. 2015;18:466-9. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Barbareschi M, Paresce E, Chiaratti A, et al. Unilateral sacroiliitis associated with systemic isotretinoin treatment. Int J Dermatol. 2010;49:331-3. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Alkan S, Kayiran N, Zengin O, et al. Isotretinoininduced spondyloarthropathy-related symptoms: a prospective study. J Rheumatol. 2015;42:2106- 9. [Crossref]  [PubMed]