ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

JEOTERMAL ENERJİ VE BALNEOTERAPİ UYGULAMALARI
GEOTHERMAL ENERGY AND BALNEOTHERAPY APPLICATIONS
Makale Dili: TR - Medline No: 68907
ÖZET
Yeraltı suları uzun yıllardır kullanılmasına rağmen klinik sonuçlarının bilimsel olarak araştırılması yeni başlamıştır. Termal suların banyo, içme veya inhalasyon yoluyla tedavi şekline balneoterapi (tıbbi hidroloji, termal tedavi veya spa) denmektedir. Balneoterapi, sıklıkla romatoloji ve fizik tedavide kullanılmaktadır. Kronik dejeneratif diz eklem osteoartriti, ankilozan spondilit, fibromyalji ve alt taraf felçlerinde yangıyı azaltma, proprioseptif duyu girişini artırma, ağrıyı ve hareket kısıtlamasını azaltma, dengeyi sağlama açısından yararlar sağlamaktadır. Ayrıca bu hastalığı çekenlerde yaşam kalitesi, fonksiyonel kapasiteyi ve morali arttırmaktadır. Termal sular sedatif etkileri nedeniyle de, fibromyalji ve psikosomatik hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Termal suların içilme yoluyla sindirim sistemi hastalıkları ve böbrek taşlarına iyi geldiği saptanmıştır. Balneoterapiye eklenmiş diyet danışmanlığı, fizik tedavi, fitness, masaj, manipülasyon, su altında traksiyon, ultrasonik tedavi, kızılötesi veya kısa dalga tedavisi, egzersiz, sağlık eğitimi, regülasyon, stres azaltma, relaksasyon, rekreasyon ve eğlence aktiviteleri tedavinin etkinliğini arttırmaktadır. Balneoterapinin ciddi olarak antioksidan etkisi ve plazma homosistein düzeylerini arttırdığı gösterilmiştir. Termal suların küratif ve tamamlayıcı tedavide kullanılması hastalara binlerce yıldır olduğu gibi yarar sağlayacaktır. Termal sular birçok alanda olduğu gibi tıpta da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
ABSTRACT
Geothermal waters have been using for a long time. Nevertheless, scientifically investigation of their clinical results started recently. Treatment by ways of baths, drinking and inhalation of thermal waters is called balneotherapy (also called medical hydrology, thermal therapy or spa). Balneotherapy is usually exerted in rheumatology and physical therapy. Usage of thermal waters in chronic degenerative knee osteoarthritis, ankylosing spondylitis, fibromyalgia and in lower extremity paralysis, decreases inflammation, pain, limitation of movement, increases proprioceptive entry and provides balance of the movement. Life quality, functional capacity and morale increased too. By means of its sedative effects, thermal waters are implemented in fibromyalgia and psychosomatic diseases. Thermal waters improved some gastrointestinal system disorders and renal stones by drinking it. Diet counseling, physical therapy, fitness, massage, manipulation, traction under water, ultrasonic, infrared or short wave therapy, exercise, health education, regulation, stress diminution, relaxation, recreation and leisure activities added to balneotherapy increase its effectiveness. Its antioxidant and increasing plasma homocystein level are observed seriously. Usage of thermal waters in curative and complementary therapy improves many patients as it does for thousands of years. Thermal water is used in various areas as in medicine for treatment.