ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

KALÇA EKLEMİ TUTULUMU İLE BİRLİKTE KEMİĞİN KİST HİDATİĞİ: OLGU SUNUMU
HYDATİD DISEASE OF BONE WITH INVOLVEMENT OF HIP JOINT: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 32785
ÖZET
İnsanda Ekinokoksik enfestasyonların % 1-2'sinde kemik tutulumu görülür. Kemik tutulumunun yarısını ise vertebral tutulum oluşturur. Femur tutulumu ve kalça destrüksiyonu ise nadirdir. Burada kalça ağrısı nedeni ile araştırılan, femur başı ve boynunda ve kalça ekleminde Ekinokok enfestasyonu tespit edilen bir hasta sunuldu ve konu ile ilgili literatür gözden geçirildi.
ABSTRACT
Bone lesions are reported in only 1-2 % of all Echinococcic infestations. Vertebra is affected in about half of the cases, but involvment of femur and destruction of hip are rare. We are presenting a patient who admited with hip pain and later diagnosed as hydatid disease of left femur and hip joint, and we rewieved the literature.