ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Kalça Osteoartriti Üzerine Antropometrik Ölçümlerin Etkisi
The Effect of Anthropometric Measures on Hip Osteoarthritis
Received Date : 29 Oct 2014
Accepted Date : 01 Dec 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, kalça osteoartriti ve farklı antropometrik ölçümler arasındaki ilişkiyi araştırdık. Bacak boyunun kısa olmasının kalça eklemi üzerine artmış yüklenmeye yol açabileceğini ön gördük.

Yöntemler: Bu çalışma Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, fizik tedavi rehabilitasyon kliniğinde yapılmıştır. Kalça osteoartritli 31 hasta (22 kadın, 9 erkek) ve 31 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Antropometrik ölçümler katılımcıların, bel çevresi, kalça genişliği, kalça çevresi, alt taraf uzunluğu, üst bacak uzunluğu, alt bacak uzunluğu, diz yüksekliği, diz genişliği, baldır çevresi olarak yapıldı.

Bulgular: Kadın hastalar ve kontrolleri arasında boyun çevresi (p=0.022),üst bacak uzunluğu (p=0.00) ve diz genişliği (p=0.03) açısından istatistiksel anlamlı fark bulundu. Erkek hastalar ve kontrolleri arasında da dirsek genişliği (0.001), kalça genişliği (p=0.021), üst bacak uzunluğu (p=0.00), alt bacak uzunluğu (p=0.007) ve diz genişliği (p=0.001) açısından istatistiksel anlamlı fark mevcuttu.

Sonuçlar: Kontrollerle karşılaştırıldığında, kadın hastaları üst bacak uzunluğu daha kısadır, bu fark istatistiksel olarak bulunmuştur. Buna rağmen, bu gözlem kısa bacak boyunun kalça osteoartriti gelişimine yol açacağı hipotezi için yeterli değildir.

ABSTRACT
Objective: In this study, we investigated the relationship between hip osteoarthritis and various anthropometric measurements. We expected that shorter leg length would result in greater loading on the hip joint.

Methods: The study was conducted at the physical therapy and rehabilitation clinic of the Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education & Research Hospital. Thirty one patients with hip osteoarthritis (22 females and 9 males) and 31 healthy controls were included into the study. Anthropometric measurements were performed for the subjects' waist circumference, hip width, hip circumference, lower side length, upper leg length, lower leg length, knee height, knee width, calf circumference.

Results: Statistically significant differences were identified between the female patients and controls with regards to their neck circumference (p=0.022), upper leg length (p=0.00), and knee width (p=0.03). There were also statistically significant differences between the male patients and controls with regards to elbow width (0.001), hip width (p=0.021), upper leg length (p=0.00), lower leg length (p=0.007), and knee width (p=0.001).

Conclusion: The upper leg length of female patients was shorter in comparison to the controls, and this difference was found to be statistically significant. However, this observation is not enough the hypothesis that shorter leg length would contribute to the development of hip osteoarthritis.