ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BILIMSEL MEKTUP

Kalsifikasyonları Tanımlamada ve Ayırt Etmede İki Yönlü Radyografi ve Ultrasonun Önemi
The Importance of Two-View Radiography and Ultrasound in Identifying and Differentiating Calcifications
Received Date : 23 Jun 2021
Accepted Date : 11 Oct 2021
Available Online : 18 Oct 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-85136 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(1):117-8
ÖZET
Radyografi, geçmişten günümüze kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesinde temel bir görüntüleme yöntemi olarak önemini korumaktadır. Radyografinin tanısal değerini en üst düzeye çıkarmak için uygun hasta pozisyonlaması önemlidir. Kas-iskelet kalsifikasyonlarının multipl görünüm ve lokasyonları vardır. Her lokasyonun, minimum ileri araştırma gerekliliği ile spesifik bir kısa ayırıcı tanısı vardır. Bu durumun dirsek çevresinde nispeten nadir görülmesi yanlış tanıya neden olabilir veya kesin tanıyı geciktirebilir. Bu nadir kalsifik mediyal epikondilit vakası, kas-iskelet sistemi patolojilerini ararken neden her zaman 2 yönlü gözden geçirmemiz gerektiğini göstermektedir. Ayrıca tanıyı doğrulamak için ultrasonun rolüne de işaret ediyoruz.
ABSTRACT
Radiography maintain their importance as a basic imaging modality in the evaluation of the musculoskeletal system from past to present. To maximize the diagnostic value of radiography, proper patient positioning is essential. Musculoskeletal calcifications have multiple appearances and locations. Each location has a specific short differential diagnosis, with minimal further investigation necessary. The relatively rare occurrence of this condition around the elbow could lead to a misdiagnosis or delay the definitive diagnosis. This rare case of calcific medial epycondylitis demonstrates why we should always review two views when looking for musculoskeletal pathologies. We also point to the role of ultrasound to confirm diagnosis.
REFERENCES
  1. Hudes K. Conservative management of a case of medial epicondylosis in a recreational squash player. J Can Chiropr Assoc. 2011;55:26-31. [PubMed]  [PMC] 
  2. Kimura H, Iwamoto T, Oki S, et al. Chronic calcific periarthritis of the elbow treated by cimetidine administration: Five cases. J Orthop Surg (Hong Kong). 2017;25:2309499017717193. [Crossref]  [PubMed] 
  3. Freire V, Moser TP, Lepage-Saucier M. Radiological identification and analysis of soft tissue musculoskeletal calcifications. Insights Imaging. 2018;9:477-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]