ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyak Rehabilitasyon Basamakları
Stages of Cardiac Rehabilitation
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95204
ÖZET
Son yıllarda tüm dünyada yaşlı nüfusun artması sonucu kardiyak hastalıkların insidansı artmaktadır. Bunun yanı sıra kardiyak hastalıkların tedavilerindeki ilerleme ile yaşamına devam eden kişi sayısı da artmaktadır. Uygulanmaya başladıkları ilk yıllarda her biri kesin sınırlarla ayrılan kardiyak rehabilitasyon basamakları son zamanlarda bu sınırlarını kaybetmiş erken ve geç dönem olmak üzere iki grupta toplanmaya başlamıştır. Kardiyak rehabilitasyonun etkinliği ve kişilerin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri kanıtlandıkça uygulama alanı genişlemeye devam edecektir. Bu derlemede farklı kardiyak hastalıklarda uygulanan rehabilitasyon basamaklarından sözedilecektir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:39-43)
ABSTRACT
DIn recent years, the incidence of cardiac diseases are increasing with aged population. Moreover, survivors of cardiac events increase due to the improvements in the treatments of cardiac disease. In the past, cardiac rehabilitation stages were divided into more distinct phases. However, according to recent recommendations, cardiac rehabilitation programs are divided in two major phases: inpatient or hospital phase and outpatient phase. Evidence regarding the health benefits of cardiac rehabilitation are overwhelming thus area of cardiac rehabilitation will be extending. In this review, cardiac rehabilitation stages in various cardiac diseases are summarized. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:39-43)