ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Uygulanacak Hastada Değerlendirme
The Assessment of Candidates for Cardiopulmonary Rehabilitation
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95201
ÖZET
Kronik kardiyak ve pulmoner hastalığı olan hastaların egzersiz kapasitelerinde kardiyopulmoner rehabilitasyon programlarında uygulanan spesifik egzersiz eğitimleri sonrasında düzelebilen sınırlanmalar mevcuttur. Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulanacak hastada, başlangıç değerlendirmesi olarak, hikaye ve fizik muayene yapılmalı ve mevcut laboratuvar ve fizyolojik test sonuçları değerlendirilmelidir. Klinik olarak mevcut egzersiz testleriyle egzersiz kapasitesinin bireysel olarak değerlendirimi, rehabilitasyon süreci ile ilişkilendirilebilen hastaya ait en önemli sonuçları verir. Bu ölçümler, laboratuvar (treadmill ve/veya bisiklet ergometre) ve saha (yürüme) egzersiz testleri, solunum fonksiyon testleri ve angina/dispne ölçümleridir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:17-26)
ABSTRACT
Patients with chronic cardiac and pulmonary disease have limitations in their exercise capacity, which may be improved after specific training in cardiopulmonary rehabilitation program. The initial evaluation of the patient referred for cardiopulmonary rehabilitation includes history and physical examination, as well as review of the laboratory and physiologic testing data. Individual assessment of exercise capacity by clinically available exercise tests supplies valuable information about the patient that should be used in the customized rehabilitation process. These measurements include laboratory (treadmill and/or cycle ergometer) and field (walking) tests, pulmonary function tests, angina/ dyspne measurements. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:17-26)