ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Egzersizin Önemi ve Fizyolojik Etkileri
The Importance and Physiological Effects of Exercise in Cardiopulmonary Rehabilitation
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95202
ÖZET
Egzersiz, rehabilitasyon tıbbının terapötik yaklaşımının temelini oluşturur. Kardiyopulmoner ve kardiyovasküler sistemlerin etkin olarak fonksiyon göstermesi oksijenin atmosferden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin atılımı için gereklidir. Geniş kas kitleleri ile yapılan egzersizler kardiyopulmoner sisteme ait organlarda önemli değişikliklere neden olur. Aerobik egzersiz programları vücudun oksijen taşıma ve kullanma yeteneğini artırır. Bu makalede özellikle aerobik egzersizlerin sağladığı olumlu fizyolojik değişiklikler ve bu değişikliklerin morbiditeye etkisinin anlatılması amaçlanmıştır. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:27-32)
ABSTRACT
Exercise is a cornerstone of therapeutic armamentarium in rehabilitation medicine. Efficient functioning of the cardiopulmonary and cardiovascular systems is essential for the transport of oxygen from the atmosphere to the body tissues and removing carbondioxide. Exercise with large muscle groups results in significant changes in cardiopulmonary system besides other body systems as well. Aerobic exercise programs increase the ability of the body to transport and use oxygen. In this article it is aimed to define the favorable physiological changes due to aerobic exercises and the effect of these changes on morbidity. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:27-32)