ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

KARPAL TÜNEL SERBESTLEŞTİRME AMELİYATI SONRASI GELİŞEN KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU: OLGU SUNUMU
COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AFTER OPEN CARPAL TUNNEL RELEASE: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 66246
ÖZET
Karpal tünel sendromu (KTS); üst ekstremitenin en sık görülen tuzak nöropatisidir. KTS tedavisinde, konservatif ve cerrahi birçok seçenek mevcuttur. Cerrahi sonrası şikayetlerin geçmemesi veya tekrarlamasının nedenleri arasında, nadiren kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) gelişimi de sorumludur. Bu makalede açık karpal tünel serbestleştirme ameliyatı sonrası KBAS gelişen bir olgu sunulmuştur.
ABSTRACT
Carpal tunnel syndrome (CTS); is the most common compressive neuropaty of the upper extremity. There are various surgical and conservative alternatives in the treatment of CTS. Rarely complex regional pain syndrome (CRPS) is responsible for unrelieved or recurrent symptoms after carpal tunnel release. In this report a case of RSDS after carpal tunnel release is presented.