ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

KEMİK TÜMÖRLERİ
BONE TUMORS
Makale Dili: TR - Medline No: 33263
ÖZET
Kıkırdak, fibröz doku, hematopoetik doku, kemik iliği ve kemik dokularının tümü kemik yapıyı oluşturmaktadır. Bu yapılardan oluşan primer malign kemik tümörleri bu yazıda gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Chondroid tissue, fibrous tissue, haematopoetic tissue, bone narrow and bone tissues all etogether produce the bone structure. Primary malignant bone tumors which are produced by these structures reviewed in this paper.