ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Koksidinia
Coccydynia
Received Date : 28 Oct 2014
Accepted Date : 17 Apr 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Koksidinia (koksigodini, koksalji) veya koksigeal ağrı koksiks bölgesini etkileyen ağrıdır. En sık görülen etiyoloji oturur pozisyonda düşme gibi akut travmalardır, bununla birlikte pek çok fizyolojik ve psikolojik faktörler de ağrı oluşumunda etkilidir. Kadınlarda ve obezlerde daha sık görülmektedir. Tanı anamnez ve radyografik görüntüleme ile konulur. Çoğu olguda konservatif tedavi tercih edilir. Konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda enjeksiyonlar, sinir blokajı ve cerrahi gibi yöntemler uygulanabilmektedir.
ABSTRACT
Coccydynia (coccygodynia, coccygalgia) or coccygeal pain is a painful syndrome affecting the coccyx region. The most common etiology are acute traumas like falling in sitting position; however many physiologic and psychological factors contribute to its etiology. It is common in obesity and women. Diagnosis is made by history and radiographic imaging. Conservative treatment is preferred in many cases. Injections, nerve blocage and surgery can be performed on cases which do not respond to conservative treatment.