ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 ve Hill-Sachs Lezyonu Birlikteliği: Olgu Sunumu
Association of Complex Regional Pain Syndrome Type 1 and Hill-Sachs Lesion: Case Report
Received Date : 10 Nov 2011
Accepted Date : 23 Jan 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 111150
ÖZET
Kompleks bölgesel ağrı sendromu etyolojisinde çoğunlukla travmaların ön planda olduğu patogenezi tam olarak anlaşılamamış bir sendromdur. Üst ekstremitede tipik olarak el ve elbileğini etkiler. Ağrının giderilmesi ve erken dönemde fonksiyonel restorasyonun sağlanması tedavinin esas hedefidir. İnterdisipliner yaklaşım terapötik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabilir. Bunun yanında etyolojik nedene yönelik girişimler kimi vakalarda tedavi sürecini kısaltabilir ve dizabilitenin gelişimini önleyebilir. Bu yazıda sağ el, dirsek ve omuz ağrısı ile gelen bir olgu sunuldu. Hastanın travma sonrası sağ omuzunda Hill-Sachs lezyonu oluştuğu ve bir süre sonra sağ elinde kompleks bölgesel ağrı sendromu geliştiği anlaşıldı. Farmakolojik tedavi ve kapsamlı rehabilitasyon programı ile başarılı sonuç elde edildi. (FTR Bil Der 2012;15: 12-5)
ABSTRACT
Complex regional pain syndrome is a syndrome that basicly contains various traumas in its etiology and the pathogenesis is not fully understood. It typically affects hand and wrist on the upper extremity. The main goals of treatment are pain relief and functional restoration in the early period. Interdisciplinary approach may facilitate to achieving therapeutic goals. At the same time, etiological cause-specific initiatives can shorten the duration of disability in some cases. A patient with right hand, elbow and shoulder pain is presented in this case report. It was understood that Hill-sachs lesion occured on the right shoulder of the patient in the post- traumatic period and consequently complex regional pain syndrome developed on the right hand of him. Successful results were obtained with pharmacological and comprehensive rehabilitation intervention. (J PMR Sci 2012;15: 12-5)