ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda Medikal ve Fizik Tedavi Kombinasyonunun Sonucu
The Result of Combination of Medical and Physical Therapy in Complex Regional Pain Syndrome
Received Date : 29 Jan 2021
Accepted Date : 05 Jul 2021
Available Online : 09 Jul 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-81791 - Makale Dili: EN - Medline No: J PMR SCI
J PMR Sci. 2021;24(3):251-9
ÖZET
Amaç: Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), diğer kronik ağrı durumlarından, ağrılı bölgedeki otonom ve inflamatuar değişiklikleri temsil eden işaretlerin varlığı ile ayrılır. Tedavisinde farmakolojik, fizik tedavi, mesleki ve psikolojik tedavilerin kombinasyonunu içeren multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, KBAS Tip 1 hastalarında kombine medikal ve fizik tedavinin iyileşme sürecine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: KBAS Tip 1’e sahip olan 75 hasta (40 kadın, 35 erkek) retrospektif olarak toplandı. Tüm hastalara medikal ve fizik tedavi verilmişti. Tedavilerden önce ve tedavilerden 1 ve 3 ay sonraki hastaların sağlık durumu (çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü) ile vizüel analog skala (VAS) değerleri geriye yönelik tıbbi kayıtlardan toplandı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 54,47±11,30 yıl idi. Tedaviden önce ve tedaviden 1 ve 3 ay sonraki VAS skorları sırasıyla 8,59±0,50, 0,49±0,50 ve 0,49±0,50 idi. Tedaviden sonraki 1. ve 3. aydaki VAS skorları, başlangıçtaki VAS düzeyine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştı (p<0,001). Tedaviden önce ve tedaviden sonraki 3 ay içindeki sağlık durumu arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,001). Sonuç: KBAS’ın arkasındaki patofizyoloji açısından daha çok hedefe yönelik tedavilerin belirlenmesi gerekmektedir. KBAS'ın karmaşık patolojik mekanizması ve genellikle zayıflatıcı seyri ve tedaviye dirençli yapısı nedeniyle multidisipliner bir yaklaşım daha iyi sonuçlar sağlayabilir. Ayrıca erken ve uygun tedavi, sendromun çözülmesine ve uzun süreli ağrının, fonksiyon kaybının ve sakatlığın önlenmesine yardımcı olabilir.
ABSTRACT
Objective: Complex regional pain syndrome (CRPS) is distinguished from other chronic pain conditions with the existence of indications presenting inflammatory and autonomic changes in the painful area. The treatment contains a multidisciplinary approach covering a combination of pharmacological, physical, occupational, and psychological therapies. Therefore, the purpose of the trial is to evaluate the impact of combination of medical and physical therapy on the recovery process in patients with CRPS Type 1. Material and Methods: 75 patients (40 female, 35 male) with CRPS Type 1 were retrospectively collected. All patients were treated with medical and physical therapy. The state of health (very good, good, moderate, bad, very bad) and visual analog scale (VAS) before the treatments, 1 and 3 months after the treatments were collected from medical records. Results: In the study, the average age of patients was 54.47±11.30 years. VAS scores in the baseline, 1 and 3 months after the treatments were 8.59±0.50, 0.49±0.50, and 0.49±0.50, respectively. VAS in 1 and 3 months following the therapies statistically significantly reduced according to baseline (p<0.001). There was a statistically significant difference in health status 3 months after treatment compared to baseline (p<0.001). Conclusion: More targeted therapies should be determined in terms of the pathophysiology behind CRPS. Because of the complex pathological mechanism and often debilitating course and treatmentresistant nature of CRPS, a multidisciplinary approach may provide better results. Moreover, early and appropriate treatment can help resolve the syndrome and prevent prolonged pain, loss of function, and disability.
REFERENCES
 1. Dinçer K. Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 2. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2011. p.2143-57. [Link] 
 2. Wertli M, Bachmann LM, Weiner SS, et al. Prognostic factors in complex regional pain syndrome 1: a systematic review. J Rehabil Med. 2013;45:225-31. [Crossref] [PubMed] 
 3. Hernández-Porras BC, Plancarte-Sánchez R, Alarcón-Barrios S, et al. Síndrome doloroso regional complejo: revisión [Complex regional pain syndrome: a review]. Cir Cir. 2017;85: 366-74. [Crossref] [PubMed] 
 4. Shim H, Rose J, Halle S, et al. Complex regional pain syndrome: a narrative review for the practising clinician. Br J Anaesth. 2019; 123: e424-e33. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 5. Eldufani J, Elahmer N, Blaise G. A medical mystery of complex regional pain syndrome. Heliyon. 202019;6:e03329. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 6. Kessler A, Yoo M, Calisoff R. Complex regional pain syndrome: an updated comprehensive review. NeuroRehabilitation. 2020;47: 253-64. [Crossref] [PubMed] 
 7. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, et al. Saltz S, External validation of IASP diagnostic criteria for Complex Regional Pain Syndrome and proposed research diagnostic criteria. International Association for the Study of Pain. Pain. 1999;81:147-54. [Crossref] [PubMed] 
 8. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet. 1974;2:1127-31. [Crossref] [PubMed] 
 9. Perez RS, Zollinger PE, Dijkstra PU, et al. Evidence based guidelines for complex regional pain syndrome type 1. BMC Neurol. 2010;10: 20. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 10. Bruehl S. Complex regional pain syndrome. BMJ. 2015;351:h2730. [Crossref] [PubMed] 
 11. Pons T, Shipton EA, Williman J, et al. Potential risk factors for the onset of complex regional pain syndrome type 1: a systematic literature review. Anesthesiol Res Pract. 2015;2015:956539. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 12. Fukushima FB, Bezerra DM, Villas Boas PJ, et al. Complex regional pain syndrome. BMJ. 2014;348:g3683. [Crossref] [PubMed] 
 13. David Clark J, Tawfik VL, Tajerian M, et al. Autoinflammatory and autoimmune contributions to complex regional pain syndrome. Mol Pain. 2018;14:1744806918799127. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Guo TZ, Wei T, Kingery WS. Glucocorticoid inhibition of vascular abnormalities in a tibia fracture rat model of complex regional pain syndrome type I. Pain. 2006;121:158-67. [Crossref] 
 15. Barbalinardo S, Loer SA, Goebel A, et al. The treatment of longstanding complex regional pain syndrome with oral steroids. Pain Med. 2016;17:337-43. [PubMed] 
 16. van de Vusse AC, Stomp-van den Berg SG, Kessels AH, Weber WE. Randomised controlled trial of gabapentin in Complex Regional Pain Syndrome type 1 [ISRCTN84121379]. BMC Neurol. 2004;4:13. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Millecamps M, Coderre TJ. Rats with chronic post-ischemia pain exhibit an analgesic sensitivity profile similar to human patients with complex regional pain syndrome--type I. Eur J Pharmacol. 2008;583:97-102. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 18. Giusti A, Bianchi G. Treatment of complex regional pain syndrome type I with bisphosphonates. RMD Open. 2015;1(Suppl 1):e000056. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Barnhoorn KJ, van de Meent H, van Dongen RT, et al. Pain exposure physical therapy (PEPT) compared to conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2015;5: e008283. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 20. Bussa M, Mascaro A, Cuffaro L, et al. Adult complex regional pain syndrome type I: a narrative review. PM R. 2017;9:707-19. [Crossref] [PubMed] 
 21. Bilgili A, Çakır T, Doğan ŞK, et al. The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation in the management of patients with complex regional pain syndrome: a randomized, double-blinded, placebo-controlled pros pective study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016;29:661-71. [Crossref] [PubMed] 
 22. Devrimsel G, Turkyilmaz AK, Yildirim M, et al. The effects of whirlpool bath and neuromuscular electrical stimulation on complex regional pain syndrome. J Phys Ther Sci. 2015;27:27-30. [Crossref] [PubMed] [PMC]