ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

KONVANSİYONEL TEDAVİYE DİRENÇLİ KALKANEAL BÖLGE BASI YARASINDA "VAKUM YARDIMLI YARA KAPAMA-VAC" UYGULAMASI - OLGU SUNUMU
THE USE OF "VACUUM ASSISTED WOUND CLOSURE-VAC" THERAPY IN A PATIENT WITH CALCANEAL PRESSURE ULCER RESISTANT TO CONVENTIONAL METHODS - CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 81506
ÖZET
VAC "Vacuum Assisted wound Closure" yani "vakum yardımlı yara kapama" sistemi, akut ve kronik yara bakımı alanında yeni uygulamalardan biridir. VAC tedavisinde temel olarak, yara yatağına negatif basınç uygulanması yoluyla ödem sıvısının yara bölgesinden temizlenmesi, lokal kan desteğinin iyileştirilmesi, hücresel proliferasyonun ve granulasyonun stimüle edilmesi ve bakteriyel kolonizasyonun kontrolü amaçlanmaktadır. Bu olgu sunumunda konvansiyonel yara tedavi yöntemlerine dirençli bası yaraları için kullandığımız VAC sistemi ile sağladığımız dramatik iyileşmeyi sunmayı amaçladık.
ABSTRACT
VAC "Vacuum Assisted wound Closure" is one of the new applications in acute and chronic wound treatment. In VAC basically, removal of excessive edema fluid with increase in tissue blood flow, stimulating cellular proliferation and granulation, controlling the amount of bacteria was aimed by applicating negatif pressure to wound area. In this case report it was aimed to introduce the dramatic healing with VAC system for pressure ulcers that are resistant to conventional wound treatment.