ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA EGZERSİZ VE FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI
COMPARED RESULTS OF TREATMENT WITH EXERCISE AND PHYSICAL THERAPY IN CHRONIC LOW BACK PAIN PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 66240
ÖZET
Kronik bel ağrısı (KBA) bel disfonksiyonuna yol açan, kökeni belli olmayan çok değişken durumları kapsar. KBA'lı hastaların tedavisi fizik tedavi, istirahat ve önleyici egzersizlerden oluşur. Bu çalışmada 15 gün egzersiz programı uygulanan hastalar ile 15 seans fizik tedavi programına alınan hastaların sonuçları karşılaştırılmıştır.

Çalışmaya 3 aydan uzun süreli KBA'sı olan 61 hasta alındı (50 K, 11 E). 36 hasta 15 gün süreyle egzersiz programına, 25 hasta ise 15 seans fizik tedavi (FT) programına alındı. Hastaların tedavi öncesi (TÖ) ve sonrası (TS) spinal mobilite ölçümleri yapıldı. Her iki grup hastalara TÖ ve TS ağrılarını değerlendirmek için 10 cm'lik visuel analog skala (VAS), bel ağrısı disabilite sorgulama formu olarak Roland-Morris Questionnaire (RMQ) ve psikolojik durumu değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı.

TÖ ve TS spinal mobilite ölçümleri karşılaştırıldığında; Modifiye Schober (MS) testi ve el parmak zemin (EPZ) mesafesinde her iki grupta da anlamlı düzelme saptandı. VAS, RMQ ve BDÖ'de de her iki grupta anlamlı düzelme tespit edildi. İki grup sonuçları karşılaştırıldığında FT grubunda MS, EPZ ve RMQ'da düzelme daha anlamlıydı. Her iki grupta MS testi ile VAS ve RMQ arasında korelasyon saptandı.

KBA'nın tedavisinde FT ve egzersiz programları etkin birer tedavi yöntemi olup, bu çalışmada FT grubu sonuçları daha başarılı bulunmuştur. Ayrıca her iki hasta grubunda da kronik ağrı nedeniyle ortaya çıkan psikolojik tablonun, bu hastaların tedavileri esnasında göz önünde bulundurulmasının elde edilecek sonuçlar üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.

ABSTRACT
Chronic low back pain (LBP) of unspecific origin involves a number of variable conditions that cause lumbar dysfunction. Treatment of LBP consists of physical therapy, rest and preventive exercises. In this study we compared results of treatment with exercise program for 15 days and physical therapy program for 15 days.

Sixtyone patients with LBP for at least 3 months were included to the study (50 female, 11 male). 36 patients were given exercise program for 15 days, 25 patients were treated with physical therapy program (PT) for 15 days. Spinal mobility measurements were taken for all patients before treatment (BT) and after treatment (AT). For both of the groups, 10 cm visuel analog scale (VAS) was applied to evaluate pain BT and AT, Roland-Morris Questionnaire (RMQ) was used as lumbar pain disability questioning form and Beck Depression Scale (BDS) was applied for evaluating psychologic state.

Spinal mobility measurements which was taken BT and AT were compared for both of the groups and there was significant improvement for Modified Schober (MS) test and finger-ground distance. We observed significant improvements VAS, RMQ and BDS for both of the groups. PT group displayed significantly better results for MS, finger-ground distance and RMQ values at the end of the study. We also observed correlation between MS, VAS and RMQ for both of the groups. In conclusion, PT and exercise programs are effective modalities for the treatment of LBP and in this study PT results were found more successful. Furthermore, we think that taking into consideration of the psychological state of these patients with chronic pain may positively effect the outcome of the therapy.