ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Lenfadenopati ile Başlayan Sistemik Lupus Eritematozus: Olgu Sunumu
Lymphadenopathy as an Initial Manifestation of Systemic Lupus Erythematosus: Case Report
Received Date : 16 Mar 2013
Accepted Date : 04 Apr 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Sistemik lupus eritematuzus (SLE) her yaş, cinsiyet ve etnik grupta görülebilen otoimmün bir hastalıktır. SLE cilt, böbrek, hematolojik ve kas-iskelet tutulumuyla seyreden çok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkabilir. SLE nadiren lenfadenopatiyle (LAP) de kendini gösterebilir. Bu yazıda LAP ile başvuran ve SLE tanısı konan hastadan bahsedilecektir.
ABSTRACT
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmun disorder which can effect people at any age, sex and ethnical group. SLE may present with different clinical manifestations like dermal, renal, hematologic and musculoskeletal systems. Rarely lymphadenopathy (LAP) is an initial manifestation of SLE. In this paper we report a case of SLE presenting with LAP.