ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KÖRLÜK & GÖRME REHABILITASYONU

LİPEKTOMİ VE ABDOMİNOPLASTİ SONRASI GELİŞEN MERALJİ PARESTETİKANIN FTR MODALİTELERİ İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİSİ
THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF MERALGIA PARESTHETICA DUE TO LIPECTOMY AND ABDOMINOPLASTY WITH PMR MODALITIES
Received Date : 07 Aug 2009
Accepted Date : 03 Oct 2009
Makale Dili: EN - Medline No: 86266
ÖZET
Meraljia parestetika lateral femoral kutanöz sinirin hasarlanmasına bağlı sensoryel bir nöropatidir. Anterior superior iliak spinanın ön tarafında sinirin sıkışması en sık tanımlanan sebep olmakla birlikte, abdominal bölge cerrahisinde sinirin hasralanması da görülebilen diğer nedenlerden biridir. Meraljia parestetikanın tedavisi henüz tam olarak belirlenemememiştir. Bu yazıda lipektomi ve abdominoplasti sonrası gelişmiş bir meraljia parestetika vakası ve bunun düşük yoğunluklu lazer, lokal sıcak uygulamaları ve elektrostimülasyon gibi sık kullanılan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon modaliteleri ile başarılı bir şekilde tedavisi sunulmuştur.
ABSTRACT
Meralgia paresthetica is a sensory neuropathy of lateral femoral cutaneous nerve due to any injury. Although entrapment at the anterior superior iliac spine is mostly defined clinical reason, injury of the nerve due to abdominal region surgery is one of the other encountered causes. The management of the meralgia paresthetica is not well established yet. Here, a case who had meralgia paresthetica after a lipectomy and abdominoplasty, and successfully managed with low level laser therapy, local surface heat application and electrostimulation which were the common modalities in Physical Medicine and Rehabilitation is presented.