ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Lomber Disk Herniasyonu Olarak Değerlendirilen Bir Kalça Addüktör Strain Olgusu
Hip Adductor Strain Misdiagnosed as Herniated Lumbar Disk: Case Report
Received Date : 29 Mar 2011
Accepted Date : 09 Jun 2011
Makale Dili: EN - Medline No: 106046
ÖZET
Ellibeş yaşında kadın hasta fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğine sol alt ekstremiteye yayılan şiddetli sol lomber ve sol gluteal ağrı ile başvurdu. Hasta fizik muayene iyi koopere olamıyordu ve ağrının şiddeti nedeniyle ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çekiyordu. Manyetik rezonans görüntüleme ve elektrotanısal inceleme lomber disk hernisi lehine idi. Ancak hasta 17 gün boynca konservatif tedaviye yanı vermedi. Bu nedenle operasyon planlandı. Ancak daha önce belirtilmeyen çamuda düşme öyküsü ve dikkatli bir fizik muayene kalça addüktör strainini ortaya koydu ve hasta lokal injeksiyona dramatik yanıt verdi. (FTR Bil Der 2011;14: 54-6)
ABSTRACT
A 55 year old man was admitted in the physical medicine and rehabilitation ward with severe lower lumbar and left gluteal region pain that had radiation to lower extremity. The patient was uncooperative in physical examination and unable to stand and walk due to the severity of his pain. Magnetic resonance imaging and electrodiagnosis were in favor of herniated lumbar disk. However, after 17 days, the patient did not respond to conservative treatment. Therefore, he was scheduled for operation. But the unsaid history of falling down in swamp and careful physical examination revealed the hip adductor strain and he had a dramatic response to injection. (J PMR Sci 2011;14: 54-6)