ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

LOMBER RADİKÜLOPATİ GELİŞİMİNDE MEKANİK VE İMMUNOLOJİK REAKSİYONLAR VE LOMBER EPİDURAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONLARIN ETKİSİ
MECHANICAL AND IMMUNOLOGICAL REACTIONS IN THE DEVELOPMENT OF LOMBER RADICULOPATHY, AND THERAPEUTIC EFFECT OF EPIDURAL INJECTIONS
Makale Dili: TR - Medline No: 32787
ÖZET
Radiküler yayılım gösteren mekanik bel ağrısı tedavisinde tek bir tedavi yöntemi çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Mekanik kökenli kronik bel ve bacak ağrılı hastalarda bu yetersizlik dikkat çekici şekilde daha belirgindir. Mekanik kökenli bel ve bacak ağrısı oluşumunda değişik faktörlerin birlikte rol alması tedaviyi güçleştiren en önemli etkenlerden birisidir. Sinir köklerinde kompresyona bağlı olarak gelişen mikrosirkülasyon yetersizliği sinir kökü beslenmesinin bozulmasına ve sinir disfonksiyonuna yol açar. Diğer taraftan periferik sinir hasarı sonrasında ortama salınan sitokinlerin arka kök ganglionunda birikimi glial ve perivasküler hücre aktivasyonu ile nöropatik ağrı gelişimi evrelerini tetiklenmesine neden olur. Lomber radikülopatili olgularda epidural enjeksiyonlara kortikosteroid eklenerek yapılan uygulamalar birbirinden farklı sonuçlar vermekle birlikte özellikle konservatif tedavilere cevapsızlık ve ağrı nedeniyle günlük yaşam kalitesi ileri derecede etkilenmiş olgularda epidural kortikosteroid enjeksiyonu alternatif bir tedavi yaklaşımı olarak düşünülmelidir..
ABSTRACT
As chronic low back pain is a multifactorial disorder, must of the therapeutic approaches do not give sufficient results. Microcirculation deficiency due to nerve root compression results in dysfunction and deterioration of nerve root nutrition. Peripheral neural injury causes cytokine release and subsequently development of neuropathic pain. Although its effect is controversial, epidural injections can be considered an alternative treatment in persistent low back pain cases.