ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

MEME KANSERİ TANILI HASTALARIN REHABİLİTASYONU: I.BÖLÜM
REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER: PART I
Makale Dili: TR - Medline No: 33247
ÖZET
Birleşik Devletlerde her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanma riskine sahiptir ve tüm kanser ölümlerinin yüzde sekseni meme kanserine bağlıdır. Son yıllarda erken tanı ve etkin adjuvan tedavilerin daha yaygın kullanımına bağlı olarak meme kanseri mortalitesi azalmıştır. Meme kanserli kadınların yaşam beklentisindeki iyileşme, meme kanseri tedavi komplikasyonlarına katlanan kadınlar için yaşam kalitesinin nasıl düzeltileceği hakkındaki önemli soruları ileri sürmektedir. Bu derleme dizisinde meme kanseri tedavisine bağlı problemleri ve fziyatrist, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve onkoloji hemşirelerinin rollerini özetledik.
ABSTRACT
One in eight women in United States have a risk for breast cancer. And eighteen percent of all cancer deaths in women are due to breast cancer. In recent years, breast cancer mortality rates have declined, reflecting advancing in early detection as well as more widespread application of effective adjuvant therapies. The improvement in life expectancy of women with breast cancer raises important questions about how to improve the quality of life for women sustaining complications of breast cancer treatment.

In this review series we have summarized problems due to breast cancer treatment and the roles of physiatrist, physical therapist, psychologist, social worker and oncology nurses.