ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

MEME KANSERİ TANILI HASTALARIN REHABİLİTASYONU: III. BÖLÜM: LENFÖDEMİ ÖNLEMEK VE TEDAVİ ETMEK
REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER: PART III: PREVENTION AND TREATMENT OF LYMPHEDEMA
Makale Dili: TR - Medline No: 33266
ÖZET
Lenfödemin kontrol edilmesi günlük dikkat gerektirdiğinden ve lenfödemi tedavi etmek tam olarak başarılamadığından, vurgulanması gereken lenfödemin önlenmesi olmalıdır. Saptanmış lenfödemin tedavisi hiçbirşey yapmamaktan agresif cerrahi prosedürlere kadar değişmektedir. Bu iki uç arasında en önemlisi elevasyon, kompresyon giysileri, merkeze yönelik masaj ve egzersizler, pnömatik kompresyon pompalarından oluşan program olarak bilinen tam (veya bileşik) dekonjestif fizyoterapi olmak üzere çeşitli kombine konservatif tedaviler vardır.

Bu derlemede meme cerrahisi sonrası lenfödemin önlenmesi ve tedavisini özetledik.

ABSTRACT
Because controlling lymphedema requires daily attention and because ‘curing' lymphedema has not been accomplished, emphasis must be placed on prevention. The treatment of established lymphedema has varied from none at all to a host of agressive surgical procedures. Between the extremes are various combined conservative treatments, the most important of which are elevation, compression garments, centripedal massage and exercises, pneumatic compression devices, and the program known as CDP, complete (or complex) decongestive physiotherapy.

In this review, we summarized prevention and treatment of postbreastsurgery lymphedema.