ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

MENİNGOMİYELOSELLİ BİR OLGUNUN REHABİLİTASYONU
REHABILITATION OF A CASE WITH MENINGOMYELOCELE
Makale Dili: TR - Medline No: 66264
ÖZET
Meningomyelosel (MMC), embriyonik gelişim sırasında nörilasyon fazında nöral katların füzyonunun yetersizliğini tanımlar. MMC kemik, meninksler ve spinal kordun embriyolojik defektini ifade ederken klinik olarak da alt ekstremitede paralizi, duyu kaybı ve nörojenik mesane-rektum gibi patolojileri içerir. MMC'li çocuklarda yürüme kabiliyeti lezyon seviyesi, hidrosefalus olup olmaması, üst ekstremite kas gücü, çocuğun koordinasyonu ve motivasyonu gibi birçok faktörle ilgilidir.
ABSTRACT
Meningomyelocele (MMC), describes failure of the neural folds fusion in neurulation phase, during the embryologic development. While MMC explains the embryologic defect of bone, meninges, and spinal cord, clinically it includes lower extremity paralysis, sensory loss, and neurogenic bowel-bladder as well. The ability of a child with MMC to walk is correlated with several factors, such as the level of the neurological lesion, the presence of hydrocephalus, the strength of the upper limbs, and the child's coordination and motivation.