ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

MS'Lİ HASTALARDA SOLUNUM EĞİTİMİ SOLUNUM KASLARI FONKSİYONLARINI, EGZERSİZ KAPASİTESİNİ VE YORGUNLUĞU DÜZELTİR: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
RESPIRATORY TRAINING IMPROVES RESPIRATORY MUSCLE FUNCTION, EXERCISE CAPACITY AND FATIGUE IN PATIENTS WITH MS: A RANDOMİZED CONTROLLED TRIAL
Makale Dili: EN - Medline No: 79431
ÖZET
Amaç: Solunum sistemi tutulumu MS hastalığı sürecinde erken dönemde oluşabilir. Bu çalışmanın amacı; MS'li hastalarda solunum eğitiminin solunum kasları fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yorgunluk üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.

Materyal ve metod: MS'li 20 hasta konvansiyonel MS rehabilitasyon programına katıldılar. Aynı dönemde solunum eğitimi grubu, ilave olarak 6 hafta boyunca otuz dakikalık solunum kası eğitimi aldılar.

Bulgular: Eğitim programı sonrasında, giriş değerleriyle (p= 0,010 for PI max , p= 0,011 PE max) ve kontrol grubuyla (p= 0,016 for PI max, p= 0,021 for PE max) karşılaştırıldığında PI max ve PEmax eğitim grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttı. Bu egzersiz kapasitesi ve yorgunlukta düzelme ile birlikteydi.

Sonuç: Bu çalışmada solunum kasları eğitim programının solunum kasları fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yorgunluk üzerinde kısa süreli anlamlı etkisi saptandı. MS hastalarının solunum problemleri ve kondüsyon bozukluğunun önlenmesi için solunum kasları eğitimi almasını öneriyoruz.

ABSTRACT
Objectives: Respiratory involvement may occur early in the course of MS disease. The purpose of this study was; to evaluate the effects of respiratory training program on respiratory muscle function, exercise capacity and fatigue in MS patients.

Materials and methods: Twenty patients with MS participated in a conventional MS rehabilitation program. For the same period, the respiratory training group received an additional 30 minutes of respiratory muscle training for 6 week.

Results: After the training program, there was a statistically significant increase in PI max and PE max in the training group compared to the baseline (p= 0,010 for PI max, p= 0,011 PE max) and there was a statistically significant increase in PI max and PE max in the training group compared to the control group (p= 0,016 for PI max, p= 0,021 for PE max). This was also associated with improvements in exercise capacity, and fatique.

Conclusions: Significant short-term effects of the respiratory muscle training program on respiratory muscle function, exercise capacity and fatigue were recorded in this study. We suggest that MS patients should receive respiratory muscle training to avoid respiratory problems and deconditioning.