ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Nontravmatik Spinal Kord Hasarının Nadir Bir Nedeni Olarak Nekrotizan Myelopati: Olgu Sunumu
Necrotizing Myelopathy, A Rare Cause of Nontraumatic Spinal Cord Injury: Case Report
Received Date : 30 Aug 2013
Accepted Date : 09 Dec 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Nekrotizan myelopati çeşitli malignitelerle birlikte görülen nadir nörolojik paraneoplastik kompli-kasyonlardan biridir. Ayrıca kanser dışında da özellikle enfeksiyon, viral hastalıklar ve nedeni belirlenemeyen hastalıklarla birlikteliği bildirilmiştir. Nontravmatik spinal kord hasarı etiyolojisinde oldukça nadir bir neden olarak yer almaktadır.

64 yaşında, erkek hasta kliniğimize yürüyememe ve his kaybı şikayetleriyle başvurdu. Yaklaşık 1 yıldır bacaklarda uyuşma ve idrar kaçırma şikayeti olan hastanın, 6 ay önce sabah uyandığında sağ bacakta, birkaç saat sonra sol bacakta kuvvet ve his kaybı şikayeti gelişmiş. Ardından idrar ve gaita inkontinansı şikayeti olmuş. Yapılan tetkiklerinde torakal MRG'de T6 superior endplate'den başlayıp T12'ye uzanım gösteren nekrotizan myelopati ile uyumlu intensite artışı ve kontrast tutulumu saptanmış. Hasta servisimize kabul edildiğinde kısa oturma dengesi vardı. Alt ekstremitelerinde motor ve duyu defisiti saptandı. Nörolojik rehabilitasyon programına alınan hasta transferlerde bağımsızlık kazanarak taburcu edildi.

Travmatik veya non-travmatik nedenlerle spinal kord hasarı oluşabilmektedir. Non-travmatik nedenler arasında en sık spinal stenoz, tümörler ve enfeksiyöz nedenler yer almaktadır. Nekrotizan myelopati ise tipik olarak akut başlangıçlı, flask veya spastik kuadriparezi ya da paraparezi ile seyreden bir hastalıktır ve paraplejinin oldukça nadir görülen nedenlerinden biridir.

ABSTRACT
Necrotizing myelopathy is one of the rare neurological paraneoplastic complications accompanying various malignancies. It has been observed also in non-cancer patients, that is, particularly in infections, viral diseases, and diseases with unknown etiology. This disorder is also a very rare cause of nontraumatic spinal cord injury.

A 64-year-old male patient referred to our clinic with complaints of difficulty in walking and sensory loss. In his history, the patient had numbness in his legs and urinary incontinence for about one year. Six months ago as he woke up one morning, he had experienced loss of strength and sense of touch first in the right leg and after a few hours in the left leg, which was followed by urinary and fecal incontinence. In his former MRI, increased intensity and contrast uptake starting from the T6 endplate and extending to T12, compatible with necrotizing myelopathy, was observed. The patient showed short sitting balance when he was hospitalized in our clinic. Motor and sensory deficiency was established in lower extremity. The patient was engaged in the neurological rehabilitation program and consequently discharged with independency at transfers.

Spinal cord injury may be caused traumatic or non-traumatic factors. The most frequent non-traumatic factors are spinal stenosis, tumors, and infections. Typical necrotizing myelopathy is a disorder characterized by acute-onset, flask or spastic quadriparesis or paraparesis and is a rare cause of paraplegia.