ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

NÖRO-BEHÇET SENDROMLU DÖRT OLGUNUN REHABİLİTASYONU
THE REHABILITATION OF FOUR PATIENTS WITH NEURO-BEHÇET'S SYNDROME
Makale Dili: TR - Medline No: 66274
ÖZET
Behçet hastalığı sıklığı % 16-40 arasında değişen nörolojik semptomlara neden olabilen sistemik form bir vaskülittir. Behçet hastalarında nörolojik tutulum şiddetli fonksiyonel yetersizliklere yol açabilir. Bu hastaların rehabilitasyon programına alınması önem taşımaktadır.
ABSTRACT
Behcet disease is a systemic form of vasculitis which causes neurological symptoms with a frequency varying between 16 and 40%. Neurological involvement in Behcet's disease can the cause of the disease's severe functional impairment. The rehabilitation is very important in these patients.