ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

NÖROPATİK AĞRI TEDAVİSİNDE TAMAMLAYICI ve ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ
THE COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE METHODS IN THE TREATMENT OF NEUROPATHIC PAIN
Received Date : 30 May 2009
Accepted Date : 18 Oct 2009
Makale Dili: TR - Medline No: 86265
ÖZET
Santral veya periferik pek çok nedene bağlı gelişen nöropatik ağrı tedavisinde mevcut yöntemler çoğu zaman etkili olmayabilir ve kronik nöropatik ağrısı olan hastalar alternatif tedavi arayışlarına girebilmektedir. Daha önceki çalışmalarda kronik nöropatik ağrısı olan hastaların yaklaşık yarısının tamamlayıcı alternatif tıp (TAT) yöntemlerinden birini kullandığını göstermektedir. Literatürde nöropatik ağrı tedavisinde uygulanan TAT yöntemleri olarak en sık enerji tıbbı (akupunktur, manyetik alan tedavileri, dokunma terapileri), zihin vücut tıbbı ile ilgili yöntemler (spiritüel yöntemler, yönlendirilmiş hayal, biyofeedback), manipulatif ve vücut temelli uygulamalar (masaj, refleksoloji) ile biyolojik temelli uygulama (bitkisel ve destekleyici tedaviler) yöntemleri kullanılmıştır. Bu derlemede kanıta dayalı tıp verileri ışığında bu yöntemlerin nöropatik ağrı tedavisindeki etkinliği irdelenmiştir. TAT yöntemleri nöropatik ağrı tedavisinde ümit vericidir ancak kanıta dayalı tıp verileri yetersizdir. Bu yöntemlerin etkinliğini göstermek için kaliteli ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
The conventional treatment methods may not always be effective in the management of neuropathic pain which depends on various central or peripheral abnormalities, and patients suffering from chronic neuropathic pain may seek for alternative management interventions. Previous studies indicated that nearly half of the patients with chronic neuropathic pain, had used at least one method of complementary and alternative medicine (CAM) techniques. Energy medicine (acupuncture, magnetic field therapies, touch therapies), mind-body related techniques (spiritual methods, guided imagery, biofeedback), manipulative and body-based practices (massage and reflexology) and biologically-based practices (herbal and dietary supplements) were the most commonly used methods for the treatment of chronic neuropathic pain in the literature. In this review, the efficacy of these methods in the treatment of neuropathic pain were addressed with regard to the view of evidence-based medical data. The methods of CAM are promising therapies but evidence based medical data are insufficient. Further high quality studies are needed to indicate the effectiveness of these methods.