ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

OBEZİTE, FİZİKSEL AKTİVİTE VE REHABİLİTASYON
OBESITY, PHYSICAL ACTIVITY AND REHABILITATION
Makale Dili: TR - Medline No: 66237
ÖZET
Obezite acil önlem alınması gereken kronik bir hastalıktır. Obezite ve inaktivite önemli sağlık sorunlarına neden olurlar. Diyet değişimleri ve uzun süreli aerobik egzersizler gibi fizik aktiviteler obezitenin ve onun yol açtığı komplikasyonların tedavisinde önemli rolu vardır. Düzenli fizik aktivitelerin kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, dejeneratif eklem hastalıkları gibi birçok sağlık sorunun yol açtığı, tedavisinde morbidite ve mortalite de azaltıcı etkileri çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca aerobik egzersizler verilen kiloların geri alınışını da önler.
ABSTRACT
Obesity is a chronic disease which requires urgent attention. Obesity and inactivity generate significant challenges to health problems in worldwide. Dietary changes and physical activity including aerobic exercises plays fundamental role in the long term management obesity and related complication. Regular physical activity has been shown to reduce the morbidity and mortality of many chronic health conditions including cardiovascular diseases, hypertension, type 2 diabetes and degenerative osteoarthritis. Also physical activity prevents weight gain.