ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OLGU SUNUMU: BRAKİAL NÖRİT
CASE REPORT: BRACHIAL NEURITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32784
ÖZET
Brakial nörit omuz ve üst ekstremitede ağrı ve kuvvetsizliğe neden olan etiyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Burada brakial nörit gelişen iki hasta sunuldu ve literatür ışığında tartışıldı.
ABSTRACT
Brachial neuritis is a rare disorder of unknown etiology that causes pain and weakness of shoulder and upper extremity. Herein we present two patients with brachial neuritis and discussed the cases under the light of the literature.