ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OLGU SUNUMU: ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI
CASE REPORT: ADULT ONSET STILL'S DISEASE
Makale Dili: TR - Medline No: 66245
ÖZET
Erişkin Tip Still Hastalığı, erişkinlerde görülen, juvenil Still hastalığı ile aynı klinik özelliklere sahip bir bağ dokusu hastalığıdır. Hastalığın klasik triadı ateş, artrit ve tipik deri döküntüleridir. Nadir görülen bir hastalık olması, klinik ve laboratuar bulgusunun olmaması nedeniyle tanısı gecikebilir ya da atlanabilir. Bu olgu sunumunda, Still hastalığı tanısı ile takip edilen bir olgudan çıkışla, Still Hastalığı'nın klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, tanı kriterleri ve tedavisi incelendi.
ABSTRACT
Adult onset Still's disease is a rare inflammatory rheumatic disease in adults, with features similar to the systemic form of juvenile Still's disease. Classic triad of the disease was fever, arthritis and typical skin rash. It is a rare disease without pathognomonic clinical or laboratory findings, which may lead to errors in the diagnosis. In this case report, the clinical characteristics, laboratory findings, diagnostic criteria and treatment of Adult onset Still's disease was examined.